ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בקראון פלזה עם הרב שמואל אליהו והרב יוני לביא ושבת שירה עם הרב סבתו
בית המדרש ספריה נזיקין

היזק בסניף

מוקדש להצלחת
עם ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה
חבר שלי מהצוות בסניף סחב שולחן לאחר שבת בסניף (הסחיבה היתה לצורך החזרתו למקום) והוא פגע בפלורוסנט ושבר אותו. האם הוא חייב לשלם?

תשובה:
הוא חייב לשלם על הנזק, ואף שהיה בשוגג הוא חייב כיון שאדם מועד לעולם.
מקורות וביאורים:
ישנה משנה במסכת בב"ק דף כ"ו ע"א: "אדם מועד לעולם, בין שוגג בין מזיד, בין ער בין ישן. סימא את עין חבירו, ושיבר את הכלים משלם נזק שלם".
פרטי הדין מתבארים בשו"ע חושן משפט הלכות נזיקין סימן שע"ח סעיף א':
"אסור להזיק ממון חבירו. ואם הזיקו, אף על פי שאינו נהנה, חייב לשלם נזק שלם, בין שהיה שוגג בין שהיה אנוס. (ודווקא שאינו אנוס גמור, כמו שנתבאר). כיצד, נפל מהגג ושבר את הכלי, או שנתקל כשהוא מהלך ונפל על הכלי ושברו, חייב נזק שלם" [הלכה זו נשנתה שוב בשו"ע בנזקי אדם בסימן תכ"א סעיף ג'].
ויתרה מזאת ראה בפתחי תשובה שם שמפנה לעיין בתשובת חוות יאיר סי' קס"ט אודות אורח שהלך לישון בחדר משכבו ושכח לכבות נר שעוה המשולב והניחו דולק, ונשרף השולחן וארגז עם כלי לבן של בעה"ב, וכן שפחה שלא השגיחה להסיר העצים שעל התנור בעת שבוער גרמה דליקה ונשרפו מקצת כלי הבית, ופסק החוות יאיר שמחויבים לשלם כי אדם מועד לעולם.
אמנם ישנו אונס גדול שבו נפטר המזיק מתשלום כמבואר בסימן תכ"א סעיף ד' אך בנידון שלנו לא מדובר באונס כזה, ולכן חייב.
עוד בנושא נזיקין
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il