ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בקראון פלזה עם הרב שמואל אליהו והרב יוני לביא ושבת שירה עם הרב סבתו
בית המדרש ספריה נזיקין

קטנוע באמצע המדרכה

הרב ניר אביבתמוז תשע"א
858
מוקדש להצלחת
עם ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה
אם יש קטנוע שחונה על המדרכה ואני בטעות הפלתי אותו והזקתי לו האם אני חייב או פטור מצד זה שהוא חנה במקום שבו אני אמור ללכת?


תשובה:
הדבר מקובל להחנות אופנועים על המדרכה, ועליך היה לצפות דבר זה ולהסתכל בדרך שלא תגרום היזק בהילוכך, ולכן עליך מן הדין לשלם על הנזק. אולם, מכיון שאף נהג האופנוע לא נהג לגמרי כשורה שהרי החנה במקום האסור לו, הטוב ביותר הוא שתגיעו לפשרה ביניכם.
מקור הדין הינו משנה במסכת בבא קמא (כ"ז ע"א):
"המניח את הכד ברה"ר, ובא אחר ונתקל בה ושברה - פטור, ואם הוזק בה - בעל החבית חייב בנזקו". ועיין בגמ' שם (כ"ז ע"ב) בסברות החיוב והפטור.
הדברים הובאו להלכה בשו"ע חו"מ הלכות נזקי ממון סי' תי"ב סעיפים א'-ב':
"המניח את הכד ברשות הרבים, ובא אחר ונתקל בו ושברו, פטור, שאין דרך בני אדם להתבונן בדרכים. ואם הוזק בו, בעל הכד חייב... הניח הכד במקום שיש לו רשות להניחו, כמו במקום פנוי שלפני בית הבד, ובא אחר ונתקל בו ושברו, חייב. ואם הוזק בו המהלך, בעל הכד פטור, מפני שהיה לו להסתכל".
מצד אחד, דבר ידוע הוא שיש המחנים את האופנוע על המדרכה ולכן היה על הולך הרגל להסתכל, אך מצד שני לפי החוק אסור להחנות אופנועים על המדרכה, לכן נראה שכדאי לעשות פשרה בין שני הצדדים.
עוד בנושא נזיקין
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il