בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • מאמרים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

אשר ישעיהו בן רבקה

נאומו של הרב מלמד שליט"א בכנס הרבנים בישיבת הכותל

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ב' טבת תשס"א
2 דק' קריאה 5 דק' האזנה
מורי ורבותי ובראשנו מורנו ורבנו הרב אברהם שפירא שליט"א והרב מרדכי אליהו שליט"א.
אני רואה צורך לקרוא מספר מלים של הרב צבי יהודה הנוגעים לעניננו ואולי יש כאן הדרכה למעשה מה נעשה אחרי הכינוס הזה. בדבריו "לא תגורו" - "על זה עתידים ליתן את הדין גדולי ישראל ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב", והוא אומר בתוך דבריו "אין שום צד היתר לאיסור תורה זה של מסירת קרקעותינו לגויים ח"ו לצמיתות ובהחלט ולפיכך", ופה יש הוראה למעשה, "החיוב על כל אדם מישראל ועל כל גדול בתורה בישראל ועל כל איש צבא בישראל למנוע ולעכב את זה בכל האומץ והעוז ומן השמיים יסייעונו".

פשוט הממשלה שברה את כל הכלים, שברה את כל הקוים האדומים ואנו צריכים לנהוג בהתאם, ללחום במסירות נפש ולא לתת את הר הבית ח"ו שיצא מרשותנו ומבעלותנו. במסירות נפש כפשוטה. אינני רואה דרך אחרת, בלי הר הבית מה הטעם לתל אביב ולאשקלון ולשאר המקומות בא"י? בלי לב אין מקום לשאר האיברים! אני אומר את הדברים שיוצאים מלבבות כולנו.

איננו עושים כנס חד- פעמי אלא שרשרת של פעילויות הולכות וגוברות והאש תלך ותבער מהר להר ומגבעה לגבעה בכל ארץ ישראל, עד שיתברר שהמיעוט הקטן הזה, המטומטם הזה, אני אומר מטומטם כמו שחז"ל אמרו "ונטמתם" - ונטמתם, מטומטמים, מושכים אותנו כעת למלחמה אזורית כללית ע"י שנותנים לאויבנו כח ומאפשרים לו להתגבר ואח"כ הוא ימשוך את כל הערבים בסביבה למלחמה נגדנו, מטומטמים! ראש הממשלה וחבריו השמאלנים כולם מטומטמים כפשוטם, מותר להגיד את המילה וחייבים להגיד את המלה הזו. שקרנים! מבטיחים ולא מקיימים. אני אומר שקרן, זו תכונה אצלו, עומד ומבטיח ומבטיח וכל שבוע חוזר מהבטחותיו הקודמות, הכל נשבר! ועל כן אנחנו חייבים לפעול בכל הכח, כל מי שמעורר לעשות איזושהי פעולה - הכל בברכתם של הרבנים.

התעוררו לבוא ביום ראשון ושני לעורר ישיבות שיבואו לשהות ביום ראשון ושני ולמלא את ירושלים ותלמידי הישיבה יבורכו וצריכים לעשות זאת.
עכשיו בעז"ה נצא ונתפלל מנחה בכותל ונלך סביב הר הבית ונבטא שהתפללנו כל הזמן להר הבית, לא לכותל, הטמבלים המטומטמים האלה חשבו שאנחנו מתפללים לכותל.

איני הולך להיכנס עכשיו לכל ההסברות. אני רק אסיים. הרב צבי יהודה פעם הסביר לי "עז פנים לגיהנם ובושת פנים לגן עדן" - הוא שאל, אולי בשם הרב הוא הסביר את זה, למה נאמר "עז פנים לגיהנם"? כתוב שבגן עדן יש עונשים, שכל אחד נכווה מחופתו של חברו, אז למה צריך לתת גיהנם? הרב צבי יהודה הסביר לי ואמר שעזי פנים הם לא נכוים משום דבר, לכן אין ברירה, עונשם יכול להיות רק בגיהנם.

היום תורצה לי גם קושיה גדולה מאד שהמשך המשנה הזו "עז פנים לגיהנם ובושת פנים לגן עדן" הוא "ויהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך", וכולם מקשים - מה זה עושה פה באמצע פרק ה' בפרקי אבות? מקומו של הדבר הזה לא באמצע הפרק! באמת הגר"א אומר שזו טעות וזה צריך להיות בסוף הפרק. אבל המהר"ל ועוד מפרשים אחרים מסבירים שזה שייך באמצע. עכשיו מובן, עז פנים! עז פנים! אין מילה יותר חריפה לומר לחוצפן הזה! עז פנים! והמשנה קבעה את מקומו. ואנו ממשיכים את המשנה ואומרים "יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך". וכך זה יהיה בעז"ה במהרה בימינו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il