בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • עקב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

חנן בן שלומית

התורה הנאה לעולם

undefined

הרב נתנאל יוסיפון

אב תשע"א
2 דק' קריאה
פעם, התנהלה מסביבי שיחה ערה בין שומרי מצוות לשאינם שומרי מצוות. והנה במהלך הדיון, פנה אחד ה'חילונים' לרעהו הדתי ושאל – "לא חבל לך על שאתה מפסיד כל כך הרבה מהנאות העולם"? הדתי ענה לו באופן אוטומטי תשובה נפוצה – "אמנם אתה נהנה יותר ממני בעולם הזה, אך אני אהנה יותר בעולם הבא".
ואני, התכווצתי במקומי וחשתי כאב גדול על שאפילו אנו נושאי התורה מחמיצים חלק גדול מיופיה וטובה. חלק זה ידוע היה לעמינו בעת שזכינו וישבנו בארצנו, אלא שבקללת הגלות הארוכה והאיומה נשתכח מעימנו, וכעת – בעת ששבים אנו לארצנו הקדושה עלינו לשוב ולגלותו.
חלק זה משננים אנו יום יום, פעמיים ביום, בעת שאומרים אנו את פרשיית 'והיה אם שמוע' (המופיעה בפרשת 'עקב') – "והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי... ונתתי מטר ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותירושך ויצהרך. ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת". כשכר על המצוות, מבטיחה לנו כאן התורה שפע גשמי בעולם הזה – גשם ותבואה, ולא מזכירה כלל את השכר הצפון לעולם הבא. גם בפרשיות השכר והעונש שבפרשות בחוקותי וכי תבוא נוהגת כך התורה, ומבטיחה שכר ועונש גשמיים – תבואה ושלום בארץ.
במילים אחרות, בשיחה בה פתחתי, אם ידידי הדתי היה חושב לרגע על אשר מלמלו שפתיו בתפילת שחרית, היה עליו לענות לבן שיחו – 'אמנם אני מוותר כביכול על הנאות מסוימות בעולם הזה, אך באמת אני מרוויח הנאות רבות וגדולות יותר'. ובאמת, מעבר להבטחות השמימיות על שפע גשמי, הרי בפועל יש לשומר המצוות שכר גדול בעולמנו. לדוגמא, אפשר להביא את חיי המשפחה היציבים יותר, המנוחה שבשמירת השבת ועוד. ויותר בעומק – הרי אמונה וקשר עמוק לקרבת אלוקים מביא לאדם שלווה, ביטחון ואושר בחיים.
משולים הדברים לחיי הנישואין. ההשקעה בקשר הזוגי היציב בין שני בני הזוג כרוכה בוויתור על הנאות רגעיות מסוימות, אולם השכר בדמות קשר עמוק ויציב עולה עשרת מונים על כל ההנאות הרגעיות.
אמת, בעולם הזה הגשמי מסתיר את האור האלוקי, לפיכך, לעיתים יש תופעות של – 'צדיק ורע לו, רשע וטוב לו', וממילא אין השכר בעולם הזה ניכר דיו. תופעות אלו התגברו מאד בתקופת הגלות, עת היו ישראל שרויים הרחק הרחק מארצנו הקדושה, והבטחות כמו – "ונתתי עשב בשדך", לא אמרו להם מאומה. באותה תקופה, התחזק מקומה של ההבטחה המשלימה המדברת על שכר בעולם הבא. שם בעולם הרוח, ניכר מקומו של איש הרוח בצורה מוחלטת. אמירה זו באה כבר לידי ביטוי בדברי חז"ל (סוף חולין) על ההבטחה – 'למען יאריכון ימיך', לעולם שכולו ארוך.
אך כל הבקי במקום הניכר שנתנו גדולי ישראל ליחסי רוח – גוף יודע שכנגד השלמות הרוחנית (המופיעה בצורה מזוקקת בעולם הנשמות – עולם הבא) מצויה שלימות גופנית (המתגלה בעולם הזה). לדוגמא, אומר 'אור החיים הקדוש' על הפסוק – "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום', שפגם ומחלה באיבר גשמי מעיד על חסרון במצוות ובאור הרוחני המחייה איבר זה.
כמובן, עיקר עבודת ה' עניינה לשם קיום מצוות ה' ושלא על מנת לקבל פרס. אך לימדה אותנו התורה, שהדבק בדבר ה' זוכה שבעולם הזה גופו ונשמתו דבקים בה', וטוב לו בעולם הזה ובעולם הבא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il