בית המדרש

  • מדורים
  • סיפורים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אסתר בת רחל

מזל טוב

אבל איזה בחור תציע לרבי?!", תמהה אשתו."לא חשוב. סתם אחשוב על איזה בעל בית שיש לו בן בחור. העיקר שאקבל את הרובל!"

undefined

עודד מזרחי

אלול תשע"א
3 דק' קריאה
אחד מנגידי מז'יבוז' באוקראינה, שהיה ירא שמיים ובעל מידות טובות, נפל מעשירותו ונעשה עני מרוד. הוא התבייש מאוד לקבל צדקה, ומכר את כלי ביתו ואת חפציו וחפצי אשתו כדי להאכיל את ילדיהם. כאשר בגרו הילדים גדלו ההוצאות עד שהאיש הגיע למצב שלא היה לו מה למכור, ובני ביתו סבלו חרפת רעב. בכל זאת בוש האיש לפרסם את מצבו ברבים כדי שלא יקבל מתנת בשר ודם, והעדיף לבטוח בה' שיעזור לו.

יום חמישי אחד לא הצליח האיש בשום אופן להשיג קמח כדי לאפות חלות לשבת. בערב ישב ונאנח עם אשתו על הכלימה שתהיה להם כאשר שכניהם יראו שאינם עוסקים בהכנות לשבת.

לפתע עלה בדעתו רעיון והוא אמר לאשתו:

"שמעתי כי יש מנהג אצל רבי ברוך ממז'יבוז', שכאשר בא אליו שדכן להציע שידוך עבור בנותיו, אף על פי שלא הוטב השידוך בעיניו, הוא נוהג לתת לו רובל אחד בשכרו. אמנם מעולם לא הייתי שדכן וגם כעת אין לי שום מושג בעסק זה, אבל עלי להשיג לשבת קודש קמח עבור חלות כדי להחיות את נפשנו!"

"אבל איזה בחור תציע לרבי?!", תמהה אשתו.

"לא חשוב. סתם אחשוב על איזה בעל בית שיש לו בן בחור. העיקר שאקבל את הרובל!"

נפל בדעתו איזה בחור שהכיר והוא הלך לביתו של רבי ברוך ואמר למשמש כי ברצונו לדבר עם הרבי. רבי ברוך ציווה להכניסו והאיש הציע לו את הבחור שעלה בדעתו. הרבי שמע את השם של הבחור ומיד ציווה על משמשו שיביא עוגת דבש ומשקה שכר כדי שהאיש יתכבד. לאחר מכן אמר לו הרבי שילך לביתו מפני שעליו לשוחח על השידוך עם הרבנית.

צר היה לאיש בצאתו מבית הרבי. ראשית, מפני שלא קיבל את הרובל המובטח לשדכנים ולא יהיה לו כסף לקנות קמח לחלות, ושנית כי הטעה את הרבי הצדיק בשידוך מופרך שכזה.

כאשר הגיע לביתו עלה בדעתו כי המקרה שאירע לו תמוה ביותר, וכי הוא מוכרח לשאול את הרבי לפשר הדבר. הוא חזר לבית הרבי וביקש מהמשמש שיכניסו שוב פנימה. המשמש התרעם:

"הלוא כעת היית אצל הרבי ומדוע תרצה להיכנס אליו שוב?!"

האיש הפציר במשמש שנעתר לבסוף. רבי ברוך ציווה להכניסו.

בא האיש לפני הרבי ואמר:

"יש לי שתי קושיות שלא נותנות לי מנוח מאז שיצאתי מכאן. הלא הרבי נותן בעד כל שידוך רובל אחד, ולמה לא נתן לי כלום?! וכן, מדוע הרבי הביא לי עוגת דבש ומשקה ואילו לשדכנים האחרים לא הביא?!"

הרבי פתח ואמר:

"אשיב על שאלותיך. דע לך שיש לכל אדם הרבה זיווגי שווא, וכי הבעל דבר מקטרג מאוד על הבן זוג האמיתי שלו שעליו הוכרז 'בת פלוני לפלוני'. זה עבורו כמלח לעיניים שיתייחד הזיווג האמיתי שהכריזו עליו בשמיים, ולכן הוא מונע בכל מאודו מהאדם את הדבר הזה. קשה לאדם להגיע מיד לזיווגו האמיתי והוא מוכרח בדרך כלל שיציעו לו זיווגי שווא. רק לאחר שמוצעים לו כמה זיווגים כאלה, יכול הוא להגיע לבן זוגו האמיתי. לכן הכרזתי כי אני משלם עבור כל הצעת שידוך רובל אחד כדי שימהרו להציע לי זיווגי שווא, ואחרי כל הזיווגים הללו יעזור השם יתברך שיבוא שדכן ויציע את הזיווג האמיתי. והנה, נתתי לכל השדכנים שהציעו לי שידוכי שווא רובל בשכרם, אבל אתה שבאת להציע לי את הבחור שהכריזו עליו בשמיים כי הוא בן זוגה של בתי מגיע לך שכר גדול של שדכנות, ומה לך להסתפק ברובל אחד?!"

האיש נדהם מדברי הרבי שהמשיך ואמר:

"בגלל שהצעת לפני את שידוך האמת והנך שליח טוב, נתתי לך לשתות משקה שכר ולאכול עוגת דבש, ובגלל שידוע לי שאתה נמצא כעת במצוקה ופרנסתך מצומצמת אתן לך לעת עתה מאתיים רובל ואחרי גמר התנאים ינוכה לך מהשכר על השידוך שהצעת".

הרבי ביקש מהאיש שיבוא אליו לאחר השבת, ואז ייתן לו דמי נסיעה כדי לנסוע אל המחותן ולערוך את התנאים, ולבסוף ברכו שירום מזלו.

ואכן, מאז האיש חזר לעשירותו ביתר שאת והצליח בכל מעשה ידיו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il