ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

חולין - דף פ"ד ;">

בית מדרש גמרא חולין Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (7 ד') הורד mp3
שלח לחבר

י"ט אלול תשע"א

חולין - דף פ"ד

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה

(פד. שליש עליון – יושלם בעז"ה במוצ"ש כי תבוא)

חלק א – המשך ביאור המשנה

א. אין כיסוי הדם בבהמות

שאל יעקב המין – למה לא אומרים בהמה בכלל חיה? (כפי שלמדנו עא.)
רבא – דם בהמות הוקש למים: לגבי דם בקר וצאן "על הארץ תשפכנו כמים" – כמו שמים לא צריכים כיסוי.

שאלה – אם כן – שדם בהמות יוכשר למקווה?
תשובה – יש שלושה מיעוטים בפסוק "אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור":
למעט שאר משקים זוחלים,
למעט שאר משקים שהכניסם ישירות (מכונסים),
ולמעט דם.

ב. כיסוי הדם – גם במזומנים לך (פד. שליש תחתון)

A. מקור – "אשר יצוד ציד חיה או עוף" - לרבות אלו שכבר ניצודו.  
(יצוד – שגם במה שכבר מזומן לו, שיאכל מעט, כאילו שצריך להתאמץ ולצוד אותו).

אגב זה:
B. מימרות ודרשות על הסתפקות במה שיש ולא לבזבז כסף

 1. 1. ת"ר - "כי ירחיב ה'  אלוקיך את כבולך, ואמרת אוכלה בשר כי תאוה נפשל לאכול בשר... וזבחת מבקרך..." (דברים יב,כ-כא) –
  תאכל בשר רק מתוך תאוה (רעב),
  ותאכל רק את מה שיש לך, ולא את כל מה שיש לך (מבקרך ומצאנך). 

מכאן ר"א ב"ע: יאכל לפי עשירותו, רק מי שיש לו 50 מנה יאכל בשר (אחת לשבוע), מאה מנה – כל יום.

האם פוסקים כך?
רב – צריך לחוש זה,
ר' יוחנן ור"נ – אנו חלשים, וצריכים לאכול הרבה (ואפילו לווים לזה).

 1. משלי (כז,כו-כז) "כבשים ללבושיך, ומחיר שדה עתודים" -
  עדיף כבשים על שדה, ומהכבשים תכין בגדים.
  (וכן רי"ח – עשתרות צאנך – שמעשירות בעליהם).

"ודי חלב עיזים ללחמך, ללחם ביתך, וחיים לנערותיך".

ודי חלב – אל תשחטם, אלא תאכל חלבם.
וחיים לנערותיך (לילדים) – גם אותם תחנך כך (שלא ירבו בבשר ויין),
ללחמך, ללחם ביתך – שלך קודם.

 1. (תחילת פד:) רי"ח - שיטה לבזבוז כסף – ילבש פשתן רומאי (יקר ועדין), וישתמש בכלי זכוכית לבנה (נשבר בקלות), ולא ישמור על פועליו כשחורשים בשור.
  [אגב, כוס מתכת מים פושרים זה מסוכן, אא"כ שם עשבים או הרתיח לפני].
 2. רב עוירא – טוב איש חונן דלים ומלוה – לבני ביתו, יכלכל דבריו במשפט – לעצמו (תהלים קיב).

(אמצע פד:)
ג. איסור כיסוי ביו"ט ושבת

A. במשנה – יש איסור כיסוי,
וממילא בכוי ביו"ט לא ישחוט ולא יכסה מפני הספק.

[מה האיסור? ביצה ז: -
1. חופר. 2. גומא. 3. כתישה. 4. מוקצה. הגמרא מעמידה במצב בו אין את האיסורים מלבד איסור דרבנן של גומא, והתירו ביו"ט בודאי ולא בספק].

B. שוחט לחולה בשבת
רב עינא – יכסה (הותרה)
רבה – לא יכסה,
ראיה  מברייתא:
ר' יוסי בברייתא הביא ראיה לדין של כוי:
קל וחומר: מילה ודאית דוחה שבת, אבל ספיקה לא דוחה אפילו יו"ט,
כיסוי הדם שודאו לא דוחה שבת, ספקו לא דוחה יו"ט.
פירכות לקל וחומר -
1. שופר –
ודאו לא דוחה שבת, ספיקו דוחה יו"ט (כמו ספק איש/אישה)
2. מילה<כיסוי – שלא נוהג בלילה וכיסוי כן.
לענניינו -שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב