בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • כתובות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רוברט חי בן מרים

כתובות דף ג:

יהרג ואל יעבור בגדרי קרקע עולם

מחלוקת ריב"ם והר"ן בגדר קרקע עולם - האם מותר מצד חסרון המעשה או מצד שנעשית העבירה בעל רכחה; שיטת הרשב"א - אין היתר להשתמש בעבירה לצורך פקו"נ; שיטת הרמב"ם כרשב"א.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

י"ח חשוון תשע"ב
40 דק' צפיה
מקורות לשיעור:
כתובות ג: "ולידרוש להו דאונס שרי"
ובתוס' ד"ה ולידרוש - מחלוקת ר"ת וריב"ם
וברא"ש כאן סי' ד'
רע"א בחידושיו כאן ד"ה אך אדרבא עוד וכו'
שיטה מקובצת כאן ד"ה וזה לשון הר"ן
רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה הל' א'- ב' והל' ה' ובכס"מ שם שם
תשו' חת"ס יו"ד קמ"ז ד"ה וגם מש' מרמב"ם
מנ"ח מצוה רצ"ו אות כ"ג
ר' חיים הלוי העניין הראשון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il