בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • מאמרים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

התייחסות נוספת לדברים שנאמרו בישיבת הכותל

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ח' טבת תשס"א
2 דק' קריאה 4 דק' האזנה
יש שואלים מדוע התבטאתי בכנס הרבנים בחריפות גדולה כנגד ממשלת השמאל וראשה, בניגוד להרגלי? התשובה לכך: במציאות חריגה צריך לנהוג באופן חריג, בשעה שממשלה בישראל חוצה את כל הגבולות ומחליטה לוותר על הר הבית, המקום הקדוש לנו ביותר, חובה עלינו למחות בחריפות הגדולה ביותר כנגד חילול ה' הנורא הזה. ובמקום שיש חילול ה' אין חולקים כבוד לאף אחד. אין ביטוי חריף מידי כלפי ממשלה שפוגעת בלב האומה, ליבם של ישראל. הביטוי מטומטמים הוא עדין ולא מספיק, וכן הגדרת ראש הממשלה כשקרן וכעז פנים היא אמיתית ומדויקת, והיתה חייבת להאמר, כדי להודיע קבל עם ועדה, שאנו מתנגדים בכל נפשנו לוויתורים כל שהם, רק אלו שאחז אותם טמטום גמור, היו מסוגלים להביא אותנו למפולת רוחנית ובטחונית ומדינית שאנו בתוכה, על כן אני עומד בתוקף על כל ביטוי שאמרתי כלפי הממשלה וראש הממשלה. בדברי צמצמצתי במידת מה את חילול ה' שעשתה הממשלה.

במשטר דמוקרטי זכות וחובה לבקר שגיאות של הממשל אפילו בחריפות, ואין בזה כל פגיעה בריבונות יהודית, אדרבה הביקורת מחזקת את השלטון הדמוקרטי. ואין לדמות ממשל של היום למלוכה שהיתה בישראל בעבר. צא וראה את חוסנו של המשטר הדמוקרטי באמריקה הנובע מחופש הביטוי והבקורת. עצם מציאותה של ממשלה זו התלויה בקולות הערבים, היא חילול ה' שאין כמוהו, כך קבע מורנו ורבנו הרב צבי יהודה זצ"ל. כבר הסברתי כמה פעמים שמסירות נפש למען א"י וירושלים והר הבית, או בלשונו של הרצי"ה זצ"ל שהתבטא על שלמות הארץ "יהרג ואל יעבור", משמעות הדברים שאם יכפו על אדם מישראל לחתום על וויתור על הר הבית ואם לא יסכים יהרגו אותו, עליו להרג ולא לחתום. או אם יכפו על חייל או שוטר לפנות בכח ישוב בארץ ישראל, עליו לסרב ואפילו אם יאמרו לו אם לא תפנה תהרג. נמצא איפא שמשמעות המושג "יהרג ואל יעבור" אינו להרוג אחרים אלא להיות מוכן לההרג ולמסור את נפשו.

בתקשורת היו פרשנויות מסולפות לדברי, כאשר ידוע לכל שאני סבור שאין לפגוע באחרים, מפני שזה לא נכון ומפני שזה מזיק למאבק על א"י. אם ח"ו מישהו מאנשי הימין יפגע פיזית באיש שמאל, יהיה זה הדבר היחיד היום שאולי יוכל להציל את השמאל מנפילתו. וצריך להתפלל שהשמאל לא יעשה פרובוקציות כמו שעשה השב"כ על ידי אבישי רביב, צריך להתפלל שאף תמהוני לא יוסת על ידי השב"כ או אנשי שמאל לפגוע בהם, ולהעליל עלינו עלילות דם כמו שעשו בעבר.

לבתו של ראש הממשלה החוששת שיפגעו באביה, אומר: תזהירי את אביך מפרובוקציות של השב"כ, אל תחששי מאנשי ימין ורבנים, אנחנו מתפללים שלא יפגעו באביך.

דרך אגב, צוטט בתקשורת השמאלנית כאילו נאמר "עת לעשות מעשה" - מילים אלו לא נאמרו כלל. וממילא כל הדיונים והפרשנויות אודותיו בשקר יסודם, ולא באו אלא ללמד על טיבה של התקשורת השמאלנית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il