בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • ענינו של הצום
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

לאה בת רחמה

צום גדליה

צום זה הינו אחד מארבעה צומות שנקבעו על ידי חכמים על מותו של גדליה בן אחיקם, הוא שקול כחורבן בית המקדש משום שגדליה היה מופקד על שארית הפליטה בארץ ועם מותו נכחדה שארית זו, לעתיד יהפוך יום זה לששון ושמחה. מתוך הפינה יש שואלים.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשרי ה'תשנ"ה
2 דק' קריאה
זה שיעור העוסק בצום גדליה. לחץ כאן לעמוד מיוחד לצום גדליה, המביא את זמני כניסת ויציאת הצום, שיעורים נוספים, הלכות ושאלות ותשובות.

צום גדליה הוא אחד מארבעה צומות שקבעו חכמים והנביאים על חורבן הבית, חורבן העם והמקדש. על כל שלב של החורבן נקבע צום. בעשירי בטבת סמך מלך בבל על ירושלים, אז החל המצור על ירושלים; בשבעה עשר בתמוז הובקעה העיר, הובקעה חומת ירושלים; בתשעה באב חרב בית-המקדש; ובא' בתשרי נהרג גדליה, שארית הפליטה שנשארה בארץ נתפזרה והחורבן היה שלם. שכן לאחר שהחריב מלך בבל את ירושלים ובית-המקדש, נשארו קומץ יהודים בארץ-ישראל, ביהודה, מלך בבל הפקיד את גדליה בן אחיקם עליהם ואליו החלו להתקבץ היהודים אשר ברחו והתפזרו בארצות השכנות. זה היה גרעין קטן, ששרד בארץ, וביום א' בתשרי בא ישמעאל בן נתניה והרג את גדליה בן אחיקם. אז נפוצו הנשארים והחורבן היה מוחלט.

ואמרו חכמים (ראש-השנה יח:), שיום זה נקבע כצום על הריגת גדליה, כמו שיום חורבן הבית נקבע כצום, "ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו". וכמובן מיתתו של הצדיק הזה, שהיה עמוד התווך של השרידים שנשארו בארץ. העובדה שיד יהודים היתה בדבר, להרוס את שארית הקיום היהודי בארץ, מעמיקה את גודל החורבן, וזה קרה דוקא בימים של תשובה, בעשרת ימי תשובה. הנביא זכריה ניבא, שלעתיד הימים האלה יהפכו לימי ששון ושמחה: "כה אמר ד' צבאות: צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו" (זכריה ח ; יט).

ישנם ימים שיש בהם עוצמה מיוחדת. אם זוכים הם נעשים לימים טובים, ואם חס ושלום לא זוכים, הם נהפכים לימים קשים. כאשר זוכים, ימים אלה של עשרת ימי תשובה, הם ימים של תיקון, של השתפרות. וכאשר לא זוכים, כמו שהיה אז, היום הזה נעשה לשיא החורבן. אלא שיש אפשרות לתקן, ודוקא ליום כזה ישנה הסגולה ליהפך ליום בנייה והתחדשות הוספת חיים וקדושה. יהי רצון שתהא השנה הזאת שנת גאולה וישועה, שאור האמונה ואור התורה יאיר על כל ישראל.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il