ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

פרשה אקטואלית פרשות שמות וארא

דף הבית בית מדרש מדורים ענג שבת Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

טבת תשע"ב

פרשה אקטואלית פרשות שמות וארא

גליון מס' 1056נערך על ידי הרב

מוקדש להצלחת
עם ישראל

אין חובה להסכים עם כל הדעות של כל אחד או קבוצה, גם לא חייבים לאהוב, אבל יש לכבד. כפי שקורה אצלנו לעיתים קרובות, הביקורת על קבוצה שולית הופכת לאז'נדה כללית. הביקורת המוצדקת על בריוני שוליים נסחפת, ברצון או שלא בכוונה, להסתה מנגד נגד ציבור שלם ושלא בצדק. המתישבים לא פורעי חוק, החרדים אינם אלימים ומי שלא שומר תורה ומצוות אינם מושחתים. בקיצוניים יש לטפל נקודתית ובאלימים ובפורעי החוק יש לנהוג ביד קשה, אבל רק בהם וללא בהכללה של כל הציבור.
יש לאפשר לכל קבוצה לחיות את חייה כרצונה, כל עוד אין בזה פגיעה בצד האחר.
הרוב מעצם טבעו הוא החזק. בן גוריון הבין שאוכל כשר בצבא אינו פוגע במי שאוכל לא כשר אבל הוא מאפשר לשומרי הכשרות לשרת בצה"ל. אם רוצים אנו שכל הציבור ישרת בצבא, יש למנוע פגיעה בחיילים שאינם מוכנים לשמוע חיילת שרה, כל עוד אין בכך פגיעה במדינה או בצבא.
בפרספקטיבה של שנות קיום המדינה נראה שהרחוב החילוני ניצח ובגדול. אז נכון יש להילחם נגד הקיצונים, אבל ההתלהמות אינה במקום. אם לנשים החרדיות טוב קווי המהדרין מדוע להתערב להם בחיים ולפגוע בהם. המוסר אינו אבסלוטי. מה שמוסרי בעיני עם אחד יכול להיות לא מוסרי בעיני אומה אחרת. המוסר הוא יחסי ובחברה רבת פנים יש לדעת להתפשר. להגיד על החרדים שהם פוגעים בנשים זהו עוול גדול. זכויות אדם טבועות בעם היהודי מאז ומתמיד. מידת החסד והמוסר הם נר לרגליו מאז קיומו.
לאברהם אמר הקב"ה: "אהבת צדק ותשנא רשע" - אהבת להצדיק בריותי ותשנא להרשיען (בראשית רבה, מט). יצחק היה נח עם הבריות. יעקב דיבר דברים רכים עם לבן והתפייס עמו. משה אע"פ שנתון היה בסכנת נפשות כשברח ממצרים בכל זאת "היה לו לב אמיץ להציל עשוק מיד גוזלו - בנות יתרו רועות הצאן - אע"פ שהוא גר בורח" (מדרש חפץ). ספר בראשית נקרא "ספר הישר". הנצי"ב מסביר כי "מידת הישרים נחוצה לקיומה של הבריאה". והנה גם משה בעל מידת ישרים. הנצי"ב: ההומניות היהודית המגלה רגישות ודאגה לקיומה של החברה וליישובו של עולם, מבלי לדקדק במצבם הרוחני והמוסרי של הבריות. כך נהג משה - אין לפגוע בזכויות אדם, באשר הוא, בכל מי שנברא בצלם.
משה הישר נענש על כי אמר לקב"ה על ישראל: "והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך ה'" (שמות רבה ד, א. ביאור הנצי"ב בהעמק דבר). אנחנו לא קובעים את סדר העולם ולא את דרכי הגאולה. ורואה הרב קוק העתיד לבוא (אורות, פד. חזון הגאולה קעז): "מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל. השלוה הגשמית שתבא לחלק מהאומה אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. השאיפה לאידיאלים נשאים וקדושים תחדל וממילא ירד הרוח וישקע, עד אשר יבא סער ויהפך מהפיכה ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמית, באור ה' ובתורתו... הצורך למרידה היא הנטיה לצד החמריות, שמוכרחת להולד בכללות האומה בצורה תקיפה... וזאת הנטיה כשתולד, תדרך בזעם ותחולל סופות, והם חבלי משיח אשר יבסמו את העולם כולו ע"י מכאוביהם... וצעד של דליגה לטובה יצא מכל משבר".
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב