בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • ישראל ויוון
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

לאה בת רחמה

פוחת והולך או מוסיף והולך

המלחמה העיקרית של יוון הייתה באלוקי ישראל סברתם הייתה שכולם שווים בפני האלוקים; הנוצרים נלחמו אף הם בייחודיות עם ישראל; ההבדל בין ישראל לעמים מתבלט בשני אופנים; הסיבה שבגינה התעוררו העם למרד; "פוחת והולך כפרי החג" - האכזבה שמנחילה בהכרח התרבות הגויית.

undefined

הרב הגאון שאול ישראלי זצ"ל

3 דק' קריאה
מהו החושך?
חז"ל מגדירים את המצב ששרר בזמן שהורם נס המרד של החשמונאים ביוון בהגדרת חושך - "'וחושך' זו מלכות יוון שהחשיכה את עיניהם של ישראל בגזרותיה, שאמרה: 'כתבו לכם על קרן השור שאין לכן חלק באלוקי ישראל'" (פסיקתא ל"ג). כי היסוד העיקרי של תורת ישראל היא ההתייחדות הישראלית, הרעיון של אומה נבחרת. ותורה זו בנויה על ההנחה היסודית של אלוקים כבורא עולם וכמשגיח עליו, אלוקים אשר קשור עם הבריות. ובכל עת ובכל זמן שהייתה באה תורת ישראל בפגישה עם תורות אחרות הייתה הטענה העיקרית נגדה, שאין צורך ואין זה מתאים להקים במה עצמית. שכל בני האדם הם שווים. אם יש אלוקים, הרי הוא רחוק מכולם באופן שווה. אלוקי ישראל, אלוקי אומה מיוחדת הוא שיור מהשקפות ישנות, שיש צורך להתגבר עליהן. "וחושך שהחשיכה עיניהם של ישראל", שגם עיני ישראל, הם הגדולים והחשובים, נחשכו עיניהם, והיו מוכנים לקבל את התורה הזאת.

מלחמה באלוקי ישראל הוכרזה לאחר זמן גם ע"י הנצרות. היא שוב טענה שאין מקום להתייחדות, שכולם שווים בפני הבורא, ושטענות ישראל אינם אלא התרברבות שווא. אולם, אם אמנם הצליחו בכל פעם להחשיך עיניהם של ישראל, הרי תמיד היה מתעורר החוש היהודי והיה מעמיד את הדברים על אמתותם.

הגורם הפלאי להצלת עם ישראל
מה הוא הגורם הפלאי שמציל את ישראל בעמדם על סף הכיליון? מהיכן מתגלים הכוחות הנפלאים לעמוד בפרץ? חידה זאת מליטים רבותינו הגדולים במחלוקתם הידועה: "פוחת והולך או מוסיף והולך. פוחת והולך כפרי החג, מוסיף והולך כי מעלין בקודש". (שבת כ"א ב'). ההבדל שבין ישראל לעמים יכול להתבלט בשני אופנים, או ע"י שמתגלה נוולותם של העמים, או שנחשף ומתגלה המאור שביהדות. כי הבדל זה בין ישראל לעמים הוא ישנו וקיים תמיד. אלא שהוא לעתים מתגלה ע"י ירידת העמים, ועתים ע"י התעוררות פנימית.

התעוררות למרד
מה עורר את היהודים למרד? הנה אנו קוראים בחשמונאים איך שצרו על המערות שהיו היהודים מתחבאים שמה ועורכים מלחמה דווקא ביום השבת, והנה מסופר איך היהודים התמימים אמרו להם: "עדים השמים והארץ כי אתם באים עלינו במצב שאנחנו מחוסרי התגוננות". מה הייתה ההתראה הזאת? הייתה זו קריאה למצפון האנושי של אלה שכל כך התגאו בו. הנה אתם המתפארים בגינוני האצילות של תרבותכם, הנה אתם אשר מכריזים על עקרונות תרבותיים, איך אין אתם מהססים לפגוע באנשים מחוסרי הגנה? היכן תרבותכם? היכן עקרונות הקרב האציל שלכם? מקרה זה היה עלול לפקוח את עיניהם של העם הפשוט, אשר איננו מתמצא הרבה בעקרונות מופשטים, והיה צריך להראות את התרבות היונית במערומיה. "פוחת והולך כפרי החג" - האכזבה שמנחילה בהכרח התרבות הגויית את אלה שרוצים להתחמם לאורה, היא לדעת ב"ש הקובעת.

אולם ב"ה הם בדעה אחרת. לא על סמך גילוי שפלותם ונוולותם של הגויים ותרבותם אנו צריכים לבנות את ההכרה של העליונות היהודית, אלא ע"י חישוף יתר של המקורות היהודיים כשלעצמם. נחנך יותר לקיום מצוות, להתלהבות במעשה המצוות, ללימוד ולהתעמקות במקורות ישראל, נראה את גדולי ישראל באורם הנכון, נלון באהלה של תורה, ואז ממילא יתבאר היתרון היהודי, וכל אחד מישראל ידע לבחור את דרכו. מוסיף והולך!

בימינו אנו...
גם היום אנו עומדים בפני סכנה של החושך. אלה רואים את האור במזרח, ואלה רואים אותו במערב, אבל נחשכו העיניים מלראות אורם של ישראל. כיצד יתגבר ישראל על זה? ישנה דרך של פוחת והולך. הנה אנו רואים אותה לעינינו. אכזב המזרח במשפטיו הידועים, אכזב בהפכפכות שלו. והיו כאלה אשר בנו על המערב, והנה ראינו גם כיצד הם אינם אלא את טובת עצמם דורשים. "פוחת והולך", תפקחנה העיניים ונראה כיצד שווא ושקר הם האידיאלים של הדמוקרטיה ואי ההפליה. ואולם זה אינו מספיק. שעה זאת תובעת מאתנו התעמקות יתר במקורותינו אנו, דבקות יתרה בקיום המצוות, חישוף המקורות של המאור שביהדות. יראו מה עשיר הוא עולם היהודי, מה יקרים הם הרעיונות הטמונים בכל הלכה והלכה. מוסיף והולך!

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il