ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
חדרים אחרונים לשבת שירה בירושלים עם הרב סבתו
בית המדרש משנה וגמרא ברכות

הדף היומי הקצר

ברכות - דף יא

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה
לחץ להקדשת שיעור זה

(י: במשנה - יא: שליש תחתון)

א. תנוחת הגוף בקריאת שמע

A. המחלוקת והמקורות

המחלוקת

ב"ש – בבוקר בעמידה,
בערב - בשכיבה

ב"ה – איך שרוצה

המקור

בשכבך ובקומך

ובלכתך בדרך

מה עושה הלימוד של השני

ובלכתך בדרך –
שעוסק במצווה פטור מן המצווה

זמן שכיבה וקימה

מה עושה עם הדין של השני

התורה יכלה לכתוב בערב ובבוקר

לומדים ממילא

B. עוסק במצווה פטור מן המצווה

a. שני שלבים בלימוד –

בשבתך בביתך – פרט לעוסק במצווה

ובלכתך בדרך – פרט לחתן (טרדה, גם ללא עיסוק).

b. פטור חתן – טרוד + מצווה.
ולכן -
כונס אלמנה חייב (אינו טרוד),
טבעה ספינתו חייב וכן (רב) אבל חייב בתפילין (אינה טרדה של מצווה).

C. פסיקת ההלכה – האם ניתן לנהוג כב"ש?

1. מעשה ברי"ש ור"א ב"ע
שר"א ב"ע הטה כב"ש, ורי"ש דווקא נעמד,
אמר לו ר"א – למה דווקא להקל כב"ה ("יהיה כנגד המשחיתים"),
ענה רי"ש – כיוון שראו שהיטית, שלא יפסקו הלכה כב"ש.

2. דעת רב יוסף
תני רב יחזקאל – עשה כדברי ב"ש – עשה.
רב יוסף – לא עשה כלום.

הראיה – במחלוקת ב"ש וב"ה לגבי ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בבית, לפי ב"ש, מי שעשה כב"ה לא עשה כלום (אפילו שזו רק גזירה), לכן גם כאן מי שעושה בדווקא כב"ש, ב"ה יגזרו שלא עשה כלום.

3. רנבי"צ – עשה כב"ש חייב מיתה!

הראיה – ממשנתנו – שאמרו לר"ט כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי ב"ה.

חלק ב - ברכות קריאת שמע וברכות התורה

א. משנה - סקירת הברכות

לפניה – 2, אחריה – בבוקר 1 בערב 2.
אסור לשנות ממטבע הברכה – ארוכה/קצרה, עם חתימה/בלי חתימה.

ב. נוסח הברכות לפני

1. ברכת יוצא אור -

ניסוח תחילת הברכה – "יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל".
זה מבוסס על ישעיהו מה - יוֹצֵר אוֹר וּבוֹרֵא חֹשֶׁךְ, עֹשֶׂה שָׁלוֹם וּבוֹרֵא רָע; אֲנִי ה' עֹשֶׂה כָל-אֵלֶּה".

את הסוף שינו (רע-כל) בגלל "לישנא מעליא", אז למה לא שינו את ההתחלה (ובורא נוגה – האור שיש בחושך)?

תשובה – כדי להזכיר מדת לילה ביום (ויום בלילה – גולל אור מפני חושך).

2. ברכת אהבה -

ניסוח תחילת הברכה -
אהבה רבה – ר"י-שמואל, ר' אלעזר, ברייתא
אהבת עולם – רבנן ("ואהבת עולם אהבתיך").

ב. ברכות התורה

A. ר"י-שמואל - ברכת אהבה היא תחליף לברכות התורה (ללמוד וללמד לשמור ולעשות וכו').

B. על איזה לימוד צריך לברך?

רב הונא – רק מקרא,
ר' אלעזר – גם מדרש (מכילתא, ספרי, ספרא),
רי"ח – גם משנה
רבא – גם תלמוד
(סיפור על רב שברך לפני לימוד הספרא).

C. ניסוח ברכות התורה

1. ר"י-שמואל – אשר קדשנו...
2. רי"ח – הוסיף גם - הערב נא...
3. רב המנונא – אשר בחר בנו (וזו היא מעולה שבברכות).

רב פפא – נאמר את כולם.
עוד בנושא ברכות
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il