בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • וארא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

"ואהבת את ה'..."

איוב על כל יסוריו עבד את ה' מאהבה; אהבת ה' היא מקור חיותינו; מסירת הנפש על קידוש ה' ממשיכה את קיומינו; ה' מעמיד בניסיון רק את המסוגלים לעמוד בו.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשס"ג
2 דק' קריאה
"הן יקטילני - לו אייחל"
מפעם לפעם הקדוש-ברוך-הוא מעמיד אותנו במבחן, והוא כמובן רוצה שנצליח בו. הקדוש-ברוך-הוא בוחן את מידת אהבתנו אליו, האם זו אהבה התלויה בדבר, אם לאו. ריבונו-של-עולם מעמיד אותנו בפני מציאות שסותרת לכאורה את תפיסת האמונה: רשעים מצליחים וצדיקים נכשלים, ואנו נבחנים האם אנו אוהבים את ה' אלקינו בכל לבבנו ובכל נפשנו ובכל מאודנו. האם גם כאשר הוא נוטל את נפשנו אנחנו אוהבים אותו? האם גם כאשר הוא מודד לנו במידת פורענות, גם אז אנו אוהבים אותו אהבה גדולה?

איוב עמד בניסיון ואמר: "הן יקטלינו - לו אייחל", הן הלא הוא הורגני, ובכל זאת אני מייחל לד'. ועוד אמר (איוב כז, ה): "עד אגווע לא אסיר תומתי ממני", מלמד שלא עבד איוב את הקדוש-ברוך-הוא אלא מאהבה (סוטה כז). כל הייסורים שנתייסר בהם איוב, לא פגמו באהבת ד' של איוב.

מצות אהבת ה' היא בלי תנאים, בכל מצב תמיד, כי כל מהותנו היא ממנו יתברך-שמו. אין לנו מהות עצמית. ד' הוא מקור חיינו, "כי הוא חייך ואורך ימיך". הדבקות בד' היא המקיימת אותנו. כל מיעוט באהבת ד' חס וחלילה מנתק אותנו ממקור חיותנו, ועל כן הוא בלתי-אפשרי.

מסירות-נפש על קידוש ה' מהותה היא להמשיך ולהתקיים. לעבור חס-וחלילה על דבר ה' זה להתבטל ולא להיות. כל עוד אין אדם עומד בניסיון, כל עוד לא נפגש אדם במצבים קשים, הוא אינו יכול לקיים בפועל את מצות ה' - "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך", כפשוטה. כי אינה דומה אהבת ד' בכח, ברצון הלב בלבד, לגילוי אהבת ד' בפועל ממש, בעת מבחן. על כן אמר רבי עקיבא: "כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה 'בכל נפשך' - אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו" (ברכות סא:). הוא שאף לזכות בקיום המצוה "בכל נפשך" בפועל ממש.

אהבת ד' הגדולה, שמופיעה אצל אנשי סגולה, מגלה את הטבע הפנימי הגנוז בליבם של כל ישראל. וכך אומרת כנסת ישראל לריבונו-של-עולם: "צרור המר דודי לי בין שדי ילין" (שיר השירים א, יג). ו"אף על פי שממר ומצר לי בין שדי ילין" (ילקוט שמעוני שם רמז תתקפד), אף שמיצר לי הוא דודי ובין שדי ילין. אני ממשיכה להיות נאמנה לו, אוהבת אותו ודבקה בו. יתר על כן, הצער והמרירות מחזקים את אהבתי אליו, וכל מה שהוא מתרחק ממני ומסתיר פניו ממני, יותר הנני כמהה אליו, מתגעגעת ומצפה.

ה' צדיק יבחן. בכל הדורות נבחנים הצדיקים ועומדים בניסיון, הראשון לכולם הוא אברהם אבינו, אשר התנסה בעשר ניסיונות ועמד בכולם. כך היה גם בדורו של רבי עקיבא וחבריו. ד' מנסה רק את אלו שיכולים לעמוד בניסיון. ה' צדיק יבחן. ואם גם אותנו ד' מעמיד בניסיון, כנראה שגם לנו יש את הכוחות לעמוד בניסיון ולהוסיף על ידו עוד אהבת ד' הטוב לכל, וכל מה שהוא עושה, הכל לטובה, וגם זו לטובה.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il