ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

שבת - דף לד' ;">

בית מדרש גמרא שבת Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (18 ד') הורד mp3
שלח לחבר

כא' חשוון התשע"ג

שבת - דף לד'

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה

(לד. במשנה – לה. באמצע)

בין השמשות

במשנה
צריך להזכיר לפני בין השמשות על מעשר ועירוב, (גמרא – בניחותא),
דיני בין השמשות הוא ספק, כדלקמן.

א. בין השמשות הוא ספק. שלושה דיונים על זה:

 1. a. מקלים באיסורי רבנן
  1. אין מדליקים נרות.

  2. מעשרים דמאי אך לא ודאי טבל.
  3. לא מטבילים כלים
  (שבות גמור, נראה כמתקן כלי).
  4.
  מערבים עירובי חצרות (סיפא) אך לא עירובי תחומין (רישא, על פי רב בגמרא, כי זה דאורייתא או דרבנן עם אסמכתא מהפסוקים).
  5. טומנים את החמין.
 2. b. ספקות סותרים -  רבא – בדרבנן מקלים גם בספקות סותרים (לד. 11-)
  עירב לשניים (ר"ת – חצרות), לאחד לפני ביה"ש ונאכל בבן השמשות, ולשני בבין השמשות ונאכל אח"כ – שני העירובים תופסים. 
 3. c. ת"ר – הספק הוא יום/לילה/יום ולילה. 

(ר"ת – זה חצי חצי, אך הגבול לא ידוע).

לכן (רב הונא בר"ד יהושע – משנה בזבים) ראה זיבה פעמיים בביה"ש –

או שהראשון יום והשני לילה – טהור,
או ששניהם דומים – טמא (2 ימים רצופים).
או ששניהם גם וגם – קרבן (3 ימים)

ב. ת"ר - איזהו בין השמשות

סדר הזמנים:[1]

א. מהשקיעה ועד שפני מזרח מפסיקים להאדים (=הכסיף העליון ולא התחתון)

ב. מהכסיף העליון ועד שגם הכסיף התחתון

הלכו לשיטתם:

רישא
"כל זמן שפני מזרח מאדימים"

שקיעה

לילה

סיפא
"הכסיף התחתון ולא העליון – ביה"ש".

שקיעה

רב יוסף

יום

שקיעה

2/3 מיל
(12 דקות)

רבה

שקיעה

3/4 מיל
(13.5 דקות)

ההפרש:
1/12 מיל
(דקה וחצי)

הערות:

1. "פני מזרח מאדימים"
אביי – כפשוטו,
רבא – הכוונה שיש אור במערב, ויש זהרורי חמה שמאירים את המזרח.

[ויש 2 איכא דאמרי על הדו שיח בין אביי לרבא].

2. בגודל כוורת זה להפך:
ממתי כוורת גדולה מדי שאז אסור לטלטלה, אם מחזיקה כורים:

 • רב יוסף (מקל) – 3 כלי, 4 לא כלי.
 • רבה – 2 כלי, 3 לא כלי.

אביי – למעשה רבה החמיר גם ב-2,
[על פי תנא בכלים שהקל בטומאה בכלי שמחזיק 2 כורים שאינו מקבל טומאה].

3. הטמנה

(לד. 3- עד לד: 4+)

לפני שבת – אסור בדבר שמוסיף הבל, שמא יטמין בגחלים + שמא יחתה בגחלים.
בשבת עצמה – אסור לטמון גם בדבר שלא מוסיף הבל, שמא לפני שיטמין ירצה קודם לחממה,
(ובבין השמשות אין חשש כזה, כי בדרך כלל הקדרה עדיין חמה).[1] לפי השיטה המקובל שהליכת מיל = 18 דקות

חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב