בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • תולדות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

אלון בן איריס

'אמת לאמיתו'

undefined

הרב נתנאל יוסיפון

חשוון תשע"ג
2 דק' קריאה
איש אמת גדול חי בעולם ושמו רבי מנחם מנדל מקוצק. כל ימיו חיפש הרבי מקוצק את האמת של העולם – הוגה, חושב, פועל ומבקש. אמרותיו הקצרות ,המעמיקות והקולעות, שהאמת החותכת כתער מבצבצת מהם מסעירות עד היום את עולמינו.
אמרו על נשמתו של הרבי מקוצק- דעו, בשעה שביקש הקב"ה לברוא את העולם, עמד מלאך האמת לפני הקב"ה ואמר – אל יברא האדם לפי שכולו שקרים. מה עשה הקב"ה? נטל את מלאך האמת והשליכו מלפניו ארצה וברא את האדם, וזהו שנאמר: "ותשלך אמת ארצה". אולם, לעיתים, שולח הקב"ה את מלאך האמת לעולם בדמות אדם, למען יזכיר לבני האדם את האמת של העולם, וזהו הרבי מקוצק.
ראה הרבי מקוצק, שאין העולם עומד במידת האמת והלך והסתגר בחדרו, לפי שלא יכול היה לסבול את אוויר השקר השורר בעולם. לעיתים היה מתפרץ מחדרו לעבר החסידים ושואג משפט עמוק וחותך, שהאמת הנוקבת בו חינכה והאירה לימים רבים.
תלמיד חבר גדול היה ל'קוצקר', רבי מרדכי יוסף מאיז'ביצה. דבוק היה התלמיד בדרכו ותורתו של רבו שנים רבות. אך יום אחד בעת הסתגרותו של הרבי, עזב רבי מרדכי יוסף בראש קבוצה גדולה של תלמידים את חצר הרבי. התלמיד המשיך להעריץ את רבו ודרכו, אך דווקא מתוך דרכו של הרבי הוא הרגיש שעליו לחדד את מידת האמת.
הרי יש סתירה בין האמת לעולם? התקשה רבי מרדכי יוסף בקושיית רבו, אם כך – האם הדרך להסתגר ולברוח מן העולם?
רבי מרדכי יוסף נתן פיתרון אחר – יש אמת ויש אמת לאמיתו. 'אמת לאמיתו' זו אמת שנותנת מענה לעולם. האמת הבורחת מן העולם מפקירה את העולם לכוחות השקר אך ה'אמת לאמיתו' מוצא את הפיתרון האמיתי במציאות הקיימת.
אבי הרעיון של ה'אמת לאמיתו' הוא... יעקב אבינו. כידוע, מידת האמת היא מידתו של יעקב אבינו – "תתן אמת ליעקב". יעקב נקרא בפרשתנו – "איש תם יושב אהלים". אך מי שיתבונן במעשי האבות, יגלה שהאב שכביכול 'שיקר' יותר מכולם הוא יעקב אבינו. וכפי שהעיד על עצמו יעקב בקשר ללבן – "אחיו אני ברמאות" (מגילה יג:). וכן – במעשה גניבת הברכות בפרשתנו הוכרח יעקב לומר – "אני עשיו בכורך" ועוד.
נשאלת השאלה – אמנם יעקב 'שיקר' מחוסר ברירה, אך בכל זאת 'אמת' אין כאן, ואם כך למה לשבחו במידת האמת?
אלא, שזהו סוד ה'אמת לאמיתו'. אם יעקב היה נמנע מ'לשקר' הרי עשיו היה נוטל את הברכות שלא בצדק, שהרי הבכור האמיתי הוא יעקב. אם יעקב לא היה משתמש בתכסיסים כנגד לבן, הרי לבן היה גוזל את כל כספו ורחל ולאה היו נותרות שבויות בידי לבן הרמאי. כך יעקב היה נותר באופן אישי איש אמת, אך העולם כולו היה נותר בידי כוחות השקר.
אנו מאמינים בדרך שחותרת לתקן את העולם. דרך שתוביל את העולם לאמת שלו. בדרך זו מי ש'משקר' לעולם, הרי הוא משקר את השקר, כמציב תמונת ראי מול תמונה הפוכה, ומשיב את העולם לאמת שלו. זהו ה'אמת לאמיתו'.
צריך זהירות, בירור וזיקוק רב בכיוון רוחני זה, אך הוא חשוב מאוד, כי לעיתים צדקנות יתירה מחריבה את בית מקדשנו ואילו ה'אמת לאמיתו' מביא גאולה לעולם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il