ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מה נורא המקום הזה

בית מדרש פרשת השבוע חומש בראשית ויצא Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

כסלו תשע"ג

מה נורא המקום הזה


נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
רחל בת יקוט

מאז אבותינו הקדושים; אברהם, יצחק ויעקב, היה הישוב בית אל מקום מרכזי וקדוש מאוד.
כאן, במקום הקדוש הזה, חולם יעקב אבינו את חלום הסולם, ובהקיצו משנתו הוא אומר: "אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי" 2 , וממשיך ואומר: "מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים", אומר על כך רבנו יהודה הלוי בספר הכוזרי 3 , בארץ ההיא היו בלא ספק המקומות שנמצאו ראויים להקרא שערי השמים הלא תראה כי יעקב לא יחס את המראות אשר ראה לא לזך נפשו ולא לאמונתו החזקה וליראת אלהים אשר בלבו כי אם למקום בו נראו כמו שאמר הכתוב "ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה!"
המקום המיוחד, הקדוש, הוא הגורם להשראת שכינה מיוחדת, ולקשר מיוחד בין הארץ ובין השמים העליונים.
מאז ולאורך כל ההיסטוריה, נחשב המקום הזה אשר שמו 'בית אל', למקום קדוש מאוד.
כאשר נפגש שאול המלך בפעם הראשונה עם שמואל הנביא, אמר לו הנביא: "וחלפת משם והלאה ובאת עד אלון תבור ומצאוך שם שלשה אנשים עלים אל האלהים בית אל" 4 , וכתב על כך הרד"ק שם: הוא לוז שקראו יעקב בית אל, ושם היה המזבח שבנה יעקב, ובשעת היתר הבמות היו מקריבים שם, ואותו הבית היה קדוש והיו באים שם ישראלים באותו הזמן להתפלל בזכות יעקב וכן אמר על זה יעקב: "יהיה בית האלהים", כי בית אל היה מקום קדוש לעולם ומקום מזבח והיו באים להתפלל שם והיה מקום נבואה כמו שאמר וזה שער השמים פי' שער לידע ממנו מה שגוזרין בתחתונים מן השמים, עד כאן לשון קדשו של הרד"ק 5 .
לא לחינם הפך ירבעם בן נבט את בית אל למקום חטאו הנורא. הוא השתמש בקדושה העצומה של המקום למטרה הפוכה. לא לחינם שם בבית אל יבשה ידו כאשר רצה לפגוע בנביא עידו; שם גם נקבר הנביא עידו.
בזמן אליהו הנביא, קודם עלייתו השמימה, הוא אומר לאלישע: שב נא פה כי ה' שלחני עד בית אל ויאמר אלישע חי ה' וחי נפשך אם אעזבך וירדו בית אל: ויצאו בני הנביאים אשר בית אל אל אלישע... 6 , כלומר, בבית אל הייתה ישיבה גדולה אשר בה הכשירו עצמם התלמידים להיות נביאים, והקב"ה שולח את אליהו הנביא לפני סילוקו לבקר במקום הקדוש הזה, המסוגל לתפילה הבוקעת שערי שמים ולנבואה השופעת מן השמים.
זכינו בדורנו, והקדוש ברוך הוא השיבנו לגבולנו. זכה מורנו ורבנו, הרב זלמן מלמד שליט"א ועמו חבורת תלמידיו הראשונים, לשוב את המקום הקדוש הזה ולבנותו. מקומץ משפחות, הפך המקום להיות בן מאות רבות של משפחות ברוכות, שילכו וירבו כהנה וכהנה ועוד. ברוך ה', קמה במקום ישיבה גבוהה בראשות המרא דאתרא, הרב זלמן, ובה מאות תלמידים הממשיכים את הדורות הראשונים. שפע של גני ילדים טהורים, תלמוד תורה ובתי ספר, ישיבות תיכוניות ואולפנות.

אכן, יש ה' במקום הזה, והוא ילך ויגדל וימשיך להיות מאבני היסוד של גאולתנו השלמה, בבנין ירושלים השלימה ובית מקדשנו ותפארתנו ברחמים; אמן.^ 2.בראשית כח, טז.
^ 3.מאמר שני, סעיף י"ז.
^ 4.שמואל א, י, ג.
^ 5.הראני דבר זה הרב אליהו ברין שליט"א.
^ 6.מלכים ב, ב.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il