בית המדרש

 • משנה וגמרא
 • שבת
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יוסף בן שמחה

הדף היומי הקצר

שבת - דף נ"ט

שיעור דף יומי בקיצור - באדיבות של אתר סיני

undefined

הרב אורי בריליאנט

י"ז כסלו התשע"ג
2 דק' קריאה 18 דק' האזנה

(נח: שליש תחתון – נט: 7-)

א. טומאת פעמון ללא ענבל

בדף הקודם:

בפעמון למבוגר – טמא ללא ענבל (תכשיט),

בפעמון ילד או בהמה – רק כששמו את הענבל.

אם כבר שמו את הענבל, אם נפל – עדיין טמא.

למה?

 1. A.אביי – כי הדיוט יכול להחזירו, נחשב עדיין מחובר.

קשה: הזוג והענבל חיבור, וזה רק כשהם מחוברים בפועל (כמו שראינו לגבי מספריים (מח:) שמן הדין חיבור רק "בשעת מלאכה").

לפני שני ההסברים הבאים אכן זה לא נחשב מחובר, אך בכל זאת הפעמון עצמו נחשב לכלי כי:

 1. B.רבא, רי"ס בר"ח – עדיין יש לו את השימוש המקורי, שיכול להשמיע קול גם בלי הענבל, ע"י הקשה.
 2. C.ר' יוחנן – מספיק שיש לו שימוש אחר (לגמע מים) וטמא.

 

קשה – לכאורה רי"ח הוא שמצריך מעין מלאכתו הראשונה:

 1. 1.לגבי כלי שנשבר ומיועד לשימוש אחר, האם נטהר מטומאת מת: רי"ח – טהור, ר"א – טמא.
 2. 2.סנדל של מתכת של בהמה טמא כי:
 • רב ור' חנינא – יש לו שימוש אחר (לשתות, לסוך שמן) (נפק"מ במאוס).
 • רי"ח – יש לו מעין מלאכתו הראשונה (שם על רגליו ורץ) (בתנאי שאינו כבד)

 

תשובה – נהפוך אצלנו את רבא ורי"ח.

 

חלק ב – במה אישה יוצאה

הקדמה: הבעיות שצריך לפתור כדי להתיר: 1. שלא יהיה משוי (דאורייתא). 2. שיהיה מהודק ולא יפול. 3. שלא יהיה יפה מדי שתרצה והלראות לחברתה ותטלטל (באיזה חשובה, או משהו קריטי ללבוש – אין חשש).

א. עיר של זהב (משנה)

 1. A.מה זה.
 2. B.הדין:

משנתנו – לא תצא.

בברייתא:

ר"מ – חטאת (משאוי)

חכמים – אסור מדרבנן (תכשיט, אך גזרו שמא תראה לחברתה ותטלטל).

ר"א – מותר (אישה חשובה לא תשלוף כדי להראות).

(נט: 10+)

ב. כלילא (עטרה מזהב)

מחלוקת: רב - אסור, שמואל – מותר,

במה מדובר?

 

עשויה כולה זהב (אניסכא)

משי עם זהב (ארוקתא)

הסבר 1

אסור

מחלוקת

הסבר 2 (רב אשי)

מחלוקת

מותר

וכן רב יוסף (לפני שחלה) אמר שרב התיר, ונעמיד בארוקתא.

 

אמוראים נוספים שהתירו:

 1. 1.לוי בנהרדעא,
  ובעקבות ההיתר יצאו 24 נשים בכל העיר עם כלילא
  .
  (סיפרו לו שאדם גבוה וצולע בא לנהרדעא והתיר, ורב הבין שזהו לוי ושר' אפס ראש הישיבה נפטר).
 2. 2.רבה בר אבוה במחוזא -
  ובעקבות ההתר יצאו הרבה יותר נשים בכלילה (18 ממבוי אחד).

ג. רב - קמרא (אבנט) – מותר

לא יוריד להראות, כי אז יפלו בגדיו,

אך מה לגבי משוי? רב ספרא:

 1. 1.ארוקתא – כמו שמותר טלית עם זהב (זה לבוש מקובל),
 2. 2.אניסכא – כמו אבנט של מלכים, וכל ישראל בני מלכים.
 • קמרא מעל חגורה? רב אשי – אסור (רש"י, ואפילו משוי (דאורייתא?)).
 • רסוקא (זוג של טלית-מעיל לנשים) מותר רק אם יש לו רצועות שלא יפול.

ד. קטלא (משנה) (תוס' – תכשיט) – אסור, שמא תראה.

ה. נזמים (משנה) – אסור.
גמרא – של האף, אך של האוזן מותר (כי קשה להוציא).שיעור דף יומי בקיצור - באדיבות הדף היומי של אתר סיני
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il