ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא שבת

הדף היומי הקצר

שבת - דף קכ"ו

שיעור דף יומי בקיצור - באדיבות הדף היומי של אתר סיני
הרב אורי בריליאנטכ"ו שבט התשע"ג
400
מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה
לחץ להקדשת שיעור זה

 

(קכה: 8- עד קכו: סוף פרק כל הכלים)

דומה לבונה

חלק א – פקק החלון

פקק החלון –
ר"א – קשור + תלוי.
רבנן – בכל מקרה מותר.

א. האפשרויות בדעת רבנן:
אפשרות א – קשור אך לא תלוי.
אפשרות ב – לא קשור ולא תלוי.

A. חיפוש בתנאים:

  1. 1.משנה בעירובין - נגר הנגרר, במדינה

לא קשור (="מונח") – אסור.

ת"ק – קשור + תלוי (נגרר אסור),
ר"יקשור ("נגרר").

  1. 2.ברייתא - קנה לנעילה במזוזה

ת"ק – קשור + תלוי,
רשב"ג – לא קשור ולא תלוי.

  1. 3.סתם משנה בדף קנז – מעשה שפקקו חלון בחרס לא קשור.

 

B. באמוראים, מי הם רבנן במשנתנו:

ר' אבא-רב כהנא – (2) רשב"ג (לא קשור),
רבה בב"ח-רי"ח, ר' יהושע ב"א-עולא – (1) ר"י (קשור ולא תלוי).

(קכו. 3-)

ב. להלכה + בעיית מוקצה

  1. 1.רב אסי-רי"ח – כרשב"ג, שגם בלא קשור ולא תלוי.
    [אך מבחינת מוקצה, רי"ח דורש שתהיה "תורת כלי" (במשנה שנראה בחלק ב), ואילו לרשב"ג מספיק להכין את הכיסוי במחשבתו].
  2. 2.ר' יצחק נפחא – כר"א (קשור + תלוי, כסתם משנה של נגר הנגרר (אביי)).
  3. 3.מקשה רב עמרם – כרשב"ג, כסתם משנה בדף קנז, וזה עדיף על המשנה בנגר, כי יש בה מעשה.

 

ג. רבה בב"ח - סברת המחלוקת (סוף קכה:)

המחלוקת בהוספה ארעית על בנייה אסורה:

למשל - הוספה על גג של אוהל ארעי, או הוספה על מחיצה של מבנה קבע (קיר), כמו במשנתנו – הוספת פקק לחלון.

ר"אאסור (אא"כ קשור + תלוי, שאז לא נחשב שמוסיף כי זה כבר היה).
רבנןמותר להוסיף.

לכאורה משמע שמותר לגמרי,
אך רי"ח לשיטתו שצריך קשור, לכן מסביר הגר"א שבלא קשור זה נראה כהוספה של קבע.

 

חלק ב – כיסויי הכלים

א. רב אסי-רי"ח – צריך תורת כלי, אחרת זה מוקצה.

            רש"י – שמשמש לעוד משהו.
            תוס' – שהוכן לשימוש במעשה (קטן?).

ב. בית אחיזה -

(כיון שיש תורת כלי, הצורך בבית אחיזה הוא מצד בונה), וזה תלוי:

בכלים – לא צריך (אין בנייה בכלים או שאין "דומה לבניין" בכלים)

בבור בקרקע – צריך, אחרת נראה כבונה.

באמצע - בכלי שמחובר לקרקע: ת"ק – צריך בית אחיזה, ר' יוסי – לא צריך.


שיעור דף יומי בקיצור - באדיבות הדף היומי של אתר סיני
עוד בנושא שבת

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il