ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

תפילה בטיול ובמכנסיים קצרים ;">

דף הבית בית מדרש משפחה חברה ומדינה התורה והחיים נסיעות, טיולים ונופש טיולים וטרמפים Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר הורד דף מקורות

אב תשע"ג

תפילה בטיול ובמכנסיים קצרים


נערך על ידי הרב

מוקדש לעילוי נשמת
ר' אברהם בן דוד ז"ל

עיקרי ההלכות
א.היוצא לטיול, ראוי שיתכנן את זמני הטיול כך שלא יאלץ להתפלל לפני הנץ החמה.
ב.בדרך כלל אין להתפלל במכנסיים קצרים מאחר ואף הרגילים ללכת כך ביום יום, ילבשו מכנסים ארוכים לפני פגישה עם אדם מכובד.
ג. יש להעדיף תפילה תחת גג או במתחם שיש בו קירות ולא בשדה פתוח.
ד.מותר למטיילים להתפלל בשטח פתוח, ועדיף להתפלל תחת עץ.

תפילה לפני הנץ ליוצא לדרך
זמן התפילה לכתחילה הוא בנץ החמה לפי שכתוב "ייראוך עם שמש".
אמנם מאחר ותפילת שחרית תוקנה כנגד קרבן התמיד שזמנו מעלות השחר (הקודם לזמן הנץ החמה), אם התפלל מעלות השחר יצא ידי חובה בדיעבד.
ולמעשה, התירו הפוסקים למי שמוכרח לצאת לדרך מוקדם, להתפלל קודם הנץ.
היתר זה הוא דווקא באנוס או בשעת הדחק, אבל היוצא לטייל עליו לתכנן את נסיעתו באופן שלא יאלץ להתפלל קודם הנץ1.

תפילה במכנסיים קצרים
בזמן התפילה אנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה.
מתוך הכרה זו יוצא שעלינו לעמוד בתפילה כפי שנהוג לעמוד בפני מלך, יש ללבוש בגדים מכובדים ונאים בשעת התפילה, ולכן בזמנינו אין להתפלל במכנסים קצרים.
אמנם, במקום בו רגילים לללבוש במכנסיים קצרים ואף לפגישה עם אדם חשוב וכדומה, מותר להתפלל כך. למעשה מציאות זו אינה שכיחה בימינו, ורוב האנשים מתלבשים לפגישות כאלה בצורה מכובדת.
ובכל מקרה, אסור לשליח הציבור ללבוש מכנסים קצרים, מאחר ויש בדבר חוסר כבוד הן כלפי הקב"ה והן כלפי הצבור2.

תפילה בטיול במקום פתוח
בגמרא כתוב שהמתפלל במקום פתוח ללא מחיצות וגג הוא חצוף.
ומקשים התוספות, שמצינו שיצחק אבינו התפלל בשדה? ומתרצים התוספות, שיצחק התפלל בהר המוריה ושם הדין שונה מאחר והוא מוקף מחיצות או שלא עוברים שם אנשים ולא יפריעו לו.
ולכן מעיקר הדין אין להתפלל במקום פרוץ ללא מחיצות וללא גג, מאחר ובמקום סגור יש אימת מלך.
אולם, כתבו הפוסקים שלעוברי דרכים מותר להתפלל בדרך במקום פתוח. וראוי להיכנס מתחת עץ אם אפשר3.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il