ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מציץ מן החרכים

בית מדרש סיפורים ותולדות צדיקים תולדותיהם של צדיקים מרן הראי"ה Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

אלול תשע"ג

מציץ מן החרכים


נערך על ידי הרב

מוקדש לרפואת
מעוז נריה בן הדס

מעשה בשבעה חכמים עיוורים, שהחליטו למשש פיל, במטרה לעמוד על טיבו. אחז אחד מהם את אוזנו של הפיל והכריז – הפיל הוא מניפה. חבירו תפס ברגל הפיל והכריז – הפיל דומה לעמוד. השלישי מישש את החדק, ועמד על דעתו בתוקף- פיל הוא כמו נחש, וכך הלאה. התווכחו והתווכחו, כשכל אחד משוכנע בשיטתו הבלעדית.
זהו משל הודי עתיק, המבטא שאנשים שונים רואים את אותו דבר מזוויות שונות. רבותינו זיכרונם לברכה, קדמו וביטאו זאת באומרם, שלעתיד לבוא יעמדו כל הצדיקים במעגל (ב'מחוג') ויצביעו 'כביכול' על הקב"ה ויכריזו – "זה ה' קווינו לו", כלומר – כל צדיק פגש את ה' בדרך המיוחדת לו, וראה את המפגש עם ה' מזווית אחרת, אך כולם פגשו את ה'.
זו גם הסיבה, שבתחילת תפילת שמונה עשרה, אנו פותחים – "אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב", לכל אחד מהאבות אנו מצמידים 'אלוקי', כי כל אחד פגש את האלוקים בדרך משלו.
ואכן, גדולי ישראל דיברו על דרכים שונות במפגש עם ה'. דרכים שונות בעבודת ה', וגם – דרכים שונות ל'הוכחת' האלוקות. יש שדיברו על התבוננות ביפי ועושר הבריאה, ומכוחה עמידה על קיום האלוקים, "הצורה מעידה על יוצרה", הבריאה מעידה על כך שיש בורא, "מה רבו מעשיך ה'.. מלאה הארץ תפארתך".
דרך מיוחדת סלל רבי יהודה הלוי בספר 'הכוזרי'. בשעה שנשאל לאמונת היהדות, ענה – אני מאמין באלוקים המוציא את ישראל ממצריים. על תשובה זו כעס מלך הכוזר, והתפלא על שבמקום להאמין באלוקים הבורא שמיים וארץ הוא בוחר להדגיש שיסוד האמונה הוא יציאת מצריים ומעמד הר סיני.
הכוזרי מאריך בתשובתו, ובכך מברר שאמונתנו בנויה על התגלות ה' לישראל ולעולם. תשובה זו הורחבה בידי גדולי ישראל נוספים (הרמח"ל ועוד), שעמדו על כך שאלוקים מגלה עצמו לעולם דרך ההיסטוריה של עם ישראל. ה' מגלגל ומנהיג את העולם, ומי שיש לו 'עיניים', רואה את האלוקים דרך המאורעות במציאות.
יהודי שרגיל לומר - 'השגחה פרטית' על כל מקרה קטן, קל וחמר שעליו לראות את מעשה ה' במאורעות ההיסטוריים הגדולים.
השבוע חל ג' אלול, יום עלייתו לשמי מרום, של מרא דארעא דישראל, רבנו הגדול הרב קוק זיע"א. הרב קוק לקח כיסוד לתפיסתו את דברי הכוזרי והרמח"ל, והחל לחפש את דבר ה' במאורעות ההיסטוריים הגדולים. רבותיו – הנצי"ב מוולוז'ין והחפץ חיים אמרו, שההתעוררות של המוני עמך בית ישראל לשוב ולעלות לארץ ישראל היא וודאי באה מכח מעשה ה', שהרי 'קול המון כקול ש-ד-י'. והוא הרחיב והעמיק את הדברים ולימד, שוודאי מאורע מפליא כל כך, שעם מפוזר ומפורד בין כל העמים קם ומתחיל להתקבץ לאדמתו, וודאי אין זה מעשה האדם כי אם מעשה האלוקים.
אלוקים מגלגל את המציאות למקומה הנכון, ואין בכוח האדם להפריע לו במהלכו. תפקידנו רק לגלות בקול גדול ששם ה' נקרא על כל המציאות!
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il