בית המדרש

 • משנה וגמרא
 • פסחים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

מסכת פסחים דף ק"א

undefined

הרב אורי בריליאנט

כ"ד תשרי תשע"ד
2 דק' קריאה 14 דק' האזנה

(ק: 3- עד קב. 5-)

חלק א – האם צריך קידוש במקום סעודה

רב – לא צריך
שמואל – צריך.

            הערות:

 1. 1.למה עשו גם בבי"כ וגם בבית?
  לרב
  – עושה שוב בבית בשביל בני הבית.
  לשמואל – עושה בבי"כ בשביל אורחים שאוכלים שם.
 2. 2.לשמואל - אפילו מהגג לבית לא יצא (כמו שסיפר על שמואל רב ענן בר תחליפא ששמואל ירד מהגג וקידש שוב).
 3. 3.פוסקים כשמואל שצריך (קא. שליש עליון)

רב הונא –

שמסופר שכשנאלץ לעבור מקום אחרי הקידוש כי נכבה הנר, קידש שוב.

רבה –

כפי שסיפר אביי שרבה היה אומר להם לאכול משהו אחרי הקידוש אצלו, שמא במקום מלונם לא יוכלו לאכול וממילא לא יוכלו לקדש שוב.

קשה – הרי אביי אמר שרבה פוסק תמיד כרב? (מלבד שלושה דברים)

תשובה – רק החמיר כרב, אך כאן רב הוא המקל.

(קא. 3-)

חלק ב - שינוי מקום בסעודה

קידש בבית כנסת, ברך על היין, והלך לביתו (שינוי מקום), האם צריך לברך שוב?

א. באמוראים -

ר' יוחנן(קא. 3-)לא צריך ברכה נוספת (="יצא").

רב ושמואל(ק: 3-)צריך (="לא יצא" בברכת היין)

בבורא נפשות (ויין לרוה"ר) – ודאי שצריך,

כי יכול לברך ברכה אחרונה במקום החדש, ממילא כשעוקר, אין לו סיבה לחזור למקום הראשון, ולכן זה הסחת דעת.

במזונות ולחם(קא: שליש)

רב ששת – גם בזה צריך.

רב חסדאלא צריך,

כיון שממילא חייב לחזור למקומו הראשון לברכה אחרונה, אז עקירת המקום אינה הסחת דעת.

ב. בברייתות –

[לתוס', בכל הברייתות מדובר על "עקרו רגליהם", כלומר שהיו בסעודת פת או מזונות, ולא גורסים ששתו/שתו יין.
מקרא לטבלה: תכלת – מסתדר מצוין, ירוק – מסתדר על ידי תירוץ, ורוד – לא מסתדר].

 

ברייתא א – (קא: 1+)שינוי מקום – צריך לברך.

ברייתא ב(קא: באמצע) - חבורה שעקרה לקראת חתן,

צריכים לברך שוב (אא"כ השאירו שם מישהו).

ברייתא ג(קב. 1+) - חבורה שעקרה לבית הכנסת –
חכמיםלא צריכים לברך שוב,
ר"יצריכים
(אא"כ השאירו מישהו).

ברייתא ד(קב. 7-)– חברים שעקרו -
לא צריכים לברך.

 

רב ושמואל לרב ששת שתמיד צריך

 

מסתדר

לכאורה רק לר"י

 

רב חסדא -
בבר"נ וביין – צריך
במזונות ולחם – לא צריך

 

קשה,
עונה רנבי"צ - הברייתא כר"י בברייתא ב.

רב חסדא כחכמים

בדיוק כמו רב חסדא!

רי"ח – תמיד לא צריך

 

לא מסתדר

אפשר לתרץ שהוא כחכמים, ולומר שבאמת לחכמים תמיד לא צריך ולא רק בלחם, ודיברו על לחם כדי להשמיע כוחו של ר"י שאפילו בזה צריך.

לא מסתדר

 

 

ג. מה נחשב שינוי מקום (קא: 3-)

רב חסדא-רב הונא – רק מבית לבית, אבל ממקום למקום בתוך הבית – לא.
(לרוה"ר גם מחדר לחדר כן, ורק מפינה לפינה בחדר – לא צריך).
רב אידי בר אבין – כך אכן בברייתא (ורב הונא לא שמע ברייתא זו).

 

שיעור דף יומי בקיצור - באדיבות הדף היומי של אתר סיני
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il