בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • לך לך
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

מקור הברכה

undefined

הרב נתנאל יוסיפון

חשוון תשע"ד
2 דק' קריאה
המתבונן בתחילת פרשתנו רואה, שיש הדגשה וחזרה גדולה על כך שהליכתו של אברהם לארץ ישראל מביאה ברכה. "לך לך... והיה ברכה. ואברכה מברכיך ומקללך אאור, ונברכו בך...". ואכן, אברהם הוא סמל הברכה, שהרי כאן הובטח לו – "והיה ברכה – בך חותמים", שבתחילת תפילת שמונה עשרה אנו חותמים את ברכת אבות ב"מגן אברהם".
ועוד – כאן הובטח לו, שהברכות מסורות לו ולזרעו, שהוא לא רק מבורך אלא שמסר לו הקב"ה את הכוח לברך אחרים.
ואכן, מדהים לגלות שכניסתו של אברהם לארץ מקבילה לבירור ה'ברוך' מול ה'ארור'. "ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם... והכנעני אז בארץ", שהיה כנען הולך וכובש את הארץ מידי בני שם. כנען הוא הארור – 'ארור כנען', זה לעומת זה, כניסתו של אברהם לארץ מביאה ברכה, ולעומתו צפים ועולים הכוחות ההפוכים – הארורים.
בירור זה עולה קומה, בעת שאברהם עולה למדרגת הקדושה הבאה – ירושלים. בסיום מלחמת המלכים הולך אברהם ופוגש את מלכי צדק מלך שלם, הלא הוא – שם בן נח, מלך ירושלים. וכאן חוזר ונותן לו שם את הברכה, ושוב שונה ומשלש אותה – "ויברכהו ויאמר, ברוך אברם... וברוך א-ל עליון...". אותה ברכה בה נתברך שם מול הקללה של חם, חוזרת וניתנת כאן לאברהם.
בברכה זו זוכה אברהם משתי סיבות. ראשית – מכח המקום. ירושלים וארץ ישראל הם מקור הברכה, "יברכך ה' מציון", "כי שם ציווה ה' את הברכה", לכן הברכה כאן קשורה להליכה לארץ ולעילה לירושלים.
שנית – נאמר – "טוב עין.. יבורך", והתכונה הראשונה שנאמרה בהבדל בין תלמידי אברהם לתלמידי בלעם היא – עין טובה. ואכן, חם וכנען התקללו מפני שהיה להם עין הרע, שלא רצו שנח יוליד בן רביעי שיחלוק עמהם את העולם. לעומתם שם ואברהם הם בעלי עין טובה. שם שמח בהצלחת אברהם ומברכו, ואברהם נותן לו מעשר מכל.
החיבור המיוחד בין קדושת המקום והעין הטובה מביא את הברכה המיוחדת. באופן שטחי היה אפשר לחשוב, שהליכתם של ישראל למקום מיוחד משלהם, מבדילה אותם משאר הגויים, ובכך הם דואגים רק לעצמם. אך האמת הפוכה – ישראל הם בעלי עין טובה, ודווקא מתוך שאנו נוחלים את המקומות הקדושים, זוכים כל האומות לברכה – "לך לך... אל הארץ... והיה ברכה".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il