בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • וישלח
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

חידות לפרשת וישלח

undefined

הרב זאב וייטמן

תשמ"ד
3 דק' קריאה
החידות נכתבו ע"י הרב זאב וייטמן שליט"א בהיותו רב קיבוץ כפר עציון, בשנת ה'תשד"מ.
התשובות נכתבו ע"י צוות אתר ישיבה.


א. שלוש ברכות בפרשה –
ברכה שהיא מנחה,
ברכה כתוצאה מדרישה,
ואותה ברכה ללא כפייה.

ב. למאורע חשוב שקרה,
מוקדש פסוק אחד בסדרה.
אך מקום הסיפור מבחינת זמנו,
בין וישב למקץ הינו.
נסה את הפסוק למצוא,
ולהסביר מדוע שם הוא זמנו.

ג. מנחה שולח יעקב האב,
בניסיון לרצות ולהשיב חרון אף.
פעם אחת בפרשתנו – לבטח תדע,
אך זו איננה הפעם היחידה.

ד. לא לראשונה אנו נפגשים,
באנשים אחים שנפרדים.
הארץ לא נשאתם לשבת יחדיו,
כי מקניהם עצום ורב.
הסיפור הראשון לכל ידוע ומפורסם,
אך בפרשתנו שוב גלגל חוזר בעולם.

ה. נדר שהוזכר בפרשה שעברה,
מקוים ומוגשם אצלנו בסדרה,
לנדר מספר פרטים וחלקים.
בדוק, האמנם כולם מקוימים.

ו. "וישא עיניו" - על כל האבות מסופר.
"וירא והנה" - גם כן אצל שלושתם נזכר.
את כל המקומות חפשו ומצאו,
ובדקו מה בכל פעם האבות ראו.

ז. מצבות רבות בפרשה שעברה,
ושתיים נוספות אצלנו בסדרה.
נוסף להן שני מזבחות,
גם הם מצויים בפרשה הזאת.
מצא מה בכל פעם הייתה הכוונה,
בכל מצבה שהוקמה ומזבח שנבנה.

ח. חשש מהכאה והשמדת המשפחה,
מופיע פעמיים אצלנו בפרשה. היכן?

ט. היכן מצאנו בפרשה:
אחרונים שהם אמצעים.
בית בסוכות.
חמור שהוא נשיא.
בן חמור שהוא פרד.

י. פסוק בפרשתנו – לא ברורה משמעותו,
וקשה לרדת לסוף כוונתו.
אף רש"י גדול פרשננו,
לא ידע מה בא זה ללמדנו.


תשובות
א. ברכת המלאך ליעקב ושינוי שמו לאחר דרישתו 'לא אשלחך כי אם ברכתני'. מנחת יעקב לעשו 'קח נא את ברכתי אשר הבאת לך'. ברכת ה' ליעקב ושינוי שמו 'ויברך אותו.... לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך'.
ב. סיפור מיתת יצחק (ל"ה, כ"ט), רש"י שם מבאר באריכות את סדר הזמנים.
ג. מנחת יעקב לעשו. המנחה ששלח יעקב ביד האחים ליוסף מושל מצרים 'קחו מזמרת הארץ בכליכם...' (מ"ג, י"א).
ד. פירוד אברהם ולוט (פרק י"ג). הליכת עשו מארץ ישראל לשעיר מפני יעקב אחיו (ל"ו, ו').
ה. נדר יעקב בבית אל 'והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך' (כ"ח, כ"ב). בחזרתו לבית אל בפרשתנו, יעקב מקים מזבח ומצבה ומנסך עליה נסך ויוצק עליה שמן.
ו. באברהם נאמר: 'וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו' (י"ח, ב'). ביצחק נאמר: 'ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים' (כ"ד, ס"ג). ביעקב נאמר: 'וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש' (ל"ג, א').
ז. בפרשת ויצא: 'וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה' (כ"ח, י"ח), 'ויקח יעקב אבן וירימה מצבה' (ל"א, מ"ה). בפרשתנו: 'ויצב יעקב מצבה במקום אשר דבר אתו מצבת אבן' (ל"ה, י"ד), 'ויצב יעקב מצבה על קבורתה היא מצבת קבורת רחל עד היום' (ל"ה, כ'). 'ויצב שם מזבח ויקרא לו א-ל א-להי ישראל' (ל"ג, כ'), 'ויבן שם מזבח ויקרא למקום א-ל בית אל' (ל"ה, ז').
ח. פחד יעקב מעשו בתחילת הפרשה. אמירת יעקב לשמעון ולוי 'עכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי'.
ט. 'וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, ואת לאה וילדיה אחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים'. 'ויעקב נסע סוכותה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות על כן קרא שם המקום סוכות'. 'וירא אותה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ'. 'הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר ברעותו את החמורים לצבעון אביו' וברש"י: את הימים- פרדים.
י. 'ויעל מעליו אלוקים, במקום אשר דבר איתו' וברש"י: במקום אשר דבר איתו- איני יודע מה מלמדנו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il