בית המדרש

  • מדורים
  • רביבים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

מעוז נריה בן הדס

שו"ת מראש ההר המושלג

כשהפלטה לא עובדת: דיני השהייה והחזרה של אוכל מבושל על כירת גז * במצב של פיקוח נפש יש לפעול ולא להרבות בשאלות * כשעצים וגגות קורסים ומאה תינוקות נותרו בלי חימום, עבודות להחזרת זרם החשמל ולפילוס כביש גישה לעת חירום הן בגדר פיקוח נפש * שעתם הגדולה של האומנים וגילויים מיוחדים של חסד ועזרה לזולת * תפילות ולימוד תורה בלי תאורה וחימום * השפעת חטא אדם וחוה ועונשו על ירידת מעמד האישה, ועלייתו מחדש בעקבות התיקון המוסרי וההתפתחות הטכנולוגית והרפואית

undefined

הרב אליעזר מלמד

טבת תשע"ד
5 דק' קריאה
סופת השלג ופיקוח נפש
סופת השלג הגדולה פקדה אותנו בימים חמישי, שישי ושבת. נותקנו מחשמל. עמודי החשמל שעולים ליישוב נפלו. השלג נערם בגובה של מטר בממוצע. הכביש העולה ליישוב היה חסום.
לפני כניסת השבת ובמשך השבת התעוררו מספר שאלות.
מכיוון שהפלטות החשמליות לא עבדו, האפשרות היחידה לחמם את מאכלי השבת הייתה על אש הגז. השאלה הייתה באיזה אופן הדבר מותר. היה צריך לחזור ולשנן שמותר להניח לפני כניסת השבת מאכל המבושל כל צורכו על אש גלויה, שהואיל והוא מבושל כל צורכו, אין חשש שיבואו להגביר את האש. אבל בשבת עצמה אסור להניח מאכל על אש גלויה אף שהוא מבושל כל צורכו, מפני שפעולה זו נראית כבישול. כדי להתיר הנחה או החזרה של מאכל שמבושל כל צרכו על האש בשבת, צריך לכסות את האש בטס מתכת או בנייר כסף.

טלטול פנס
לדעתי פנס לד הוא מוקצה בשבת מחמת גופו, כדין אש. ולכן גם לצורך דבר המותר אסור לטלטל אותו. אמנם יש מקילים להחשיבו ככלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטלו לצורך היתר. ומכיוון שבשבת זו היה בזה צורך גדול שלעיתים אף גבל בסכנת פציעה, התרתי למי שנצרך לכך להדליק לפני השבת את פנס הלד ולהשתמש בו בשעת הצורך. אבל בלא צורך גדול, התרתי להזיזו רק על ידי הגוף.

שאלות של פיקוח נפש
בזמנים כאלה רבנים עלולים להיות נשאלים שאלות רבות הכרוכות בפיקוח נפש. אבל ברוך ה', אותי כמעט לא שואלים. בעת שאני מלמד את הלכות פיקוח נפש בשבת, עומדים לנגד עיניי דברי חכמים בתלמוד הירושלמי "הזריז משובח, והנשאל מגונה, והשואל הרי זה שופך דמים" (יומא ח, ה). ולכאורה קשה, למה הרב שנשאל מגונה? והתשובה, כי היה צריך ללמד את תלמידיו שבעת סכנה אין משתהים בשאלות, אלא מזדרזים להציל. וכך נוהגים אנשי הציבור המסורים שלנו.
אמנם לפני כניסת השבת, ובדרשה הקצרה בליל שבת בבית הכנסת החשוך, אמרתי שמותר לפעול בשבת להחזרת החשמל ולפילוס הכביש העולה ליישוב, מפני שגרים ביישוב שלנו מאה תינוקות מתחת לגיל שנה, ועוד ארבע מאות פעוטות בגיל המעונות והגנים. אמנם השתדלו להעביר משפחות שסבלו במיוחד מהקור לבתים ולמועדון שהיה בהם חימום מסוים. כמו כן עברו מבית לבית, והדריכו את האמהות להחזיק את התינוקות קרוב לגוף, כדי שלא יקפאו. אבל עדיין משפחות רבות נותרו בלא חימום. וגם המצב הכללי היה של פיקוח נפש, שכן בתנאים של סופה וקור, כשתשעים אחוז ממערכות החימום לא פועלות, והשלג נערם בגובה של מטר, ועצים נשברים, ויש חשש שגם גגות יקרסו, כפי שקרה בשני בתים - יישוב של קרוב לאלפיים נפשות צריך כביש גישה פתוח למקרה חירום.
זו הייתה הזדמנות נפלאה להיווכח בטוב הלב של רבים כל כך מבני היישוב, שהיו מוכנים לצאת באמצע הסופה כדי לסייע ולעזור זה לזה. במיוחד בלטו אנשי המקצוע בתחום החשמל והבניין, שבידיהם הטובות פתרו בעיות.
בפועל, רק לקראת צאת השבת הצליחו לפלס דרך לרכב גדול שהעלה ליישוב גנרטור ענק, אשר התחיל לספק חשמל לחלק מהבתים. ורבות מהמשפחות התקבצו אליהם, ארבע משפחות בבית אחד.
קבלן אחד שאל בשבת: יש לו גנרטור שמספק חשמל לארבעה בתים, האם יוכל למלא אותו בסולר במשך השבת? השבתי שבלא צורך מיוחד אסור, ואמר שלאחת המשפחות יש תינוק בן שלושה שבועות. אם כן - מותר, השבתי.

התפילות והשיעורים
הואיל ובית הכנסת היה חשוך בלא יכולת להיעזר בסידורים, התפללנו בנוסח קרליבך וספרדי מרוקאי, כך שכמעט כל התפילות נאמרו יחד בשירה. והוריתי לחזן לומר את תפילת הלחש בקול (הייתה סמוך לו נורת לד קטנה), כדי שכולם יוכלו לומר עמו את התפילה.
היו שרצו מאוד לקיים את השיעור הקבוע בליל שבת, אבל מתוך חשש שאולי יהיו אנשים שייפצעו בדרך החשוכה והמושלגת, הוחלט לבטל את השיעור. אבל מכיוון שרבים מקפידים מאוד ללמוד לפחות שש שעות בשבת, המלצתי לקיים את הלימוד בחיק המשפחה, לאור נרות. בשביל רבים זה היה לימוד מיוחד שמן הסתם יותיר את רישומו על הילדים לכל החיים.
התפילות והשיעורים של יום השבת התקיימו כרגיל בבית הכנסת, אמנם בלי תאורה וחימום. למרבה ההפתעה, רבים מאוד הגיעו לתפילות ולשיעורים. היו אפילו שהסירו בתפילה את המעיל ונותרו עם חליפה ועניבה לכבוד השבת, כאשר הרגליים במגפיים.
בדרשה לקראת צאת השבת, שעסקה בפרשת ויחי ובצוואתם של יעקב אבינו, יוסף הצדיק ודוד המלך, הזהרתי את השומעים שגם לאחר שהסערה תחלוף ויפלסו את הדרך, צריך שלא להיחפז ולנסוע בכבישים חלקים. אכן רק ביום ראשון בצהריים גמרו לפלס את הכביש הראשי, באופן שכל רכב פרטי שהצליח להיחלץ מערימת השלג שעליו ולחצוב לו דרך בשלג עד לשער היישוב, יכול היה לנסוע החוצה.

מעמד האישה
נחזור לנושא שעסקנו בו בשבועות הקודמים - עליית מעמד האישה. למדנו שכך הוא סדר העולם, שבתחילה כוחו של האיש מתגלה יותר, שהוא פורץ את הדרך, מבסס את העקרונות, ואחר כך הצד הפנימי יותר של האישה מתגלה, כשהיא מרחיבה ומעמיקה על העקרונות הראשונים. וככל שהזמן עובר כך מתברר יותר ערכה של האישה ומעמדה עולה, עד למעלה מבעלה. כך הדבר במסגרת הפרטית של כל משפחה, וכך בתהליך ההיסטורי, כשבעולם הזה מעמד האיש גבוה יותר, לעתיד לבוא שוויון, ולעולם הבא מעמד האישה גבוה יותר.

העונשים בעקבות חטא אדם הראשון פגעו במעמד האישה
כאן המקום להוסיף, שמעבר לכך שעל פי סדר בריאת האדם בשלב הראשון מעמדו ‏של האיש גבוה יותר, בעקבות חטא אדם הראשון, שבו התפתתה ‏חוה לאכול מעץ הדעת ונתנה גם לאישה עמה ויאכל, התרחשה ‏נפילה נוספת במעמד האישה. כמו שנאמר: "אל האישה אמר: הרבה ארבה עיצבונך והרונך, בעצב תלדי בנים, ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. ולאדם אמר: ... ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. וקוץ ודרדר תצמיח לך... בזעת אפך תאכל לחם עד שובך אל האדמה..."(בראשית ג, טז-יט).
שלושה עונשים עיקריים נגזרו עליהם בעקבות החטא, ושלושתם פגעו יותר ‏באישה. הראשון - תהליך ההיריון, הלידה וגידול התינוקות נעשה ‏כרוך בסבל ובייסורים, החליש את כוחה של האישה והצריך אותה ‏להישאר צמודה לבית, תוך שהיא תלויה בבעלה שיספק לה מזון, ‏מחסה והגנה. השני, לאחר גירושם מגן עדן, השגת המזון נעשתה ‏קשה ותלויה בכוח הפיזי, שבו יתרונו של האיש בולט. גם הצורך ‏לבנות בית שיגן מפני הגשם והקור, והצורך להתגונן מפני אויב ‏וחיות טרף, הגביר את תלותה של האישה בבעלה. השלישי, נגזרה ‏עליהם מיתה, ודווקא בעת הלידה, בשלב שבו האישה זוכה ‏להוליד חיים חדשים לעולם, סכנתה גברה. כעשרים אחוזים ‏מהנשים מתו בלידתן, וכל שנותר אז ליולדת הוא לייחל שבעלה ימשיך ‏לדאוג לילדיה.‏

התיקון שבעונשים
העונשים הללו, עם כל הסבל שבהם, מביאים את האדם אל ‏תיקונו השלם. בעקבות החטא התברר שהתכונה הנשית, ‏שמשלבת ומערבת בשיקוליה את כל התחומים, עלולה להוביל ‏לידי חטא. שכן באופן זה, הרגשות ובכללם היצרים הרעים ‏מתערבים במחשבה ומשבשים את שיקול הדעת. והדרך לתיקון ‏צריכה להיעשות על ידי הפרדה בין השכל לרגש, תוך הפחתה במעמדם של ‏הרגשות, כדי שהשכל יוכל לשקול כל עניין בפני עצמו, ולשלוט על ‏הרגש והיצר.
אמנם יש בכך חסרון, שכן במצב השלם כל הכוחות ‏צריכים לבוא לידי ביטוי בהרמוניה מלאה, אבל כדי לבסס את ‏עקרונות הצדק והמוסר, מוכרחים להשליט תחילה את השכל על ‏הרגש והיצר. האיש מטבעו נוטה יותר אל השכל ואל יכולת ‏ההפרדה בין התחומים, שזו התכונה הנדרשת כדי לנצח במלחמת ‏היצר, ולכן האיש נצטווה ללמוד תורה ולעסוק בתפקידי ‏ההנהגה. וככל שהעולם יתוקן, והתורה תאיר את דרכו, יהיה ‏פחות חשש שהרגש הטבעי יתפרץ באופן מוטעה והרסני, וממילא ‏המעצורים על גילויו יוסרו. הטוב שבתכונה הנשית המשלבת את ‏כל התחומים יחד יבוא לידי ביטוי, ומעמד האישה ילך ויעלה. ‏

תהליך התיקון המוסרי מקביל להתפתחות הטכנולוגיה
תהליך התיקון המוסרי מתרחש במקביל לפיתוח המדע, ‏הטכנולוגיה והכלכלה, שאפשרו לאדם להוציא את לחמו בפחות ‏עמל, וגאלו את האדם מייסורי עונשו ואת האישה מתלותה ‏הנואשת בבעלה. תהליך זה נמשך בהדרגה אלפי שנים, ובדורות ‏האחרונים התעצם מאוד על ידי יצירת אפשרות להתפרנס בעזרת ‏הכישרון בלא צורך בכוח פיזי. גם התפתחות מדע הרפואה ‏הפחיתה מאוד את סכנות הלידה, ותרמה לעלייה במעמד האישה.‏ ‏
תהליך העלייה במעמד האישה מתבטא גם בהלכה - באיסור נשיאת שתי נשים ובאיסור גירושי אישה בעל כורחה. שינויים אלו התרחשו זמן רב לפני העלייה במעמד האישה מבחינה כלכלית, שהתרחשה במאה השנים האחרונות. שינויים אלו מבטאים באופן עמוק את התהליך ההיסטורי של תיקון העולם, על ידי גילוי מעלת האישה והעלייה במעמדה, ועל כך בעז"ה בפעם הבאה.

מתוך העיתון בשבע.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il