ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

לצערנו התרחשה שגיאה בקבלה או הצגה של נתונים

בית המדרש

מסכת סוכה דף ל"ב

הרב אורי בריליאנטה' אדר ב' התשע"ד
266
מוקדש להצלחת
עם ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה

(לא: 5- עד לב: במשנה)


א. של אשירה ועיר הנידחת


במשנה – פסול – של ישראל, כי אין לו ביטול וחייב שריפה ונחשב כ"מכתת שיעוריה".


רבא – בדיעבד כשר – של גוי, כי יש לו ביטול (ומדובר בשאר הימים שאין צורך ב"לכם", או ביום הראשון, וקנה מהגוי על מנת להחזיר, וזה לא הופך את זה לע"ז של ישראל).


ב. בעיות פיזיות בלולב


(לב. מתחת לאמצע) 1. נקטם ראשו – פסול.

 2. סדקים שונים (ר"ן) – בודקים את העלה האמצעי –


אם נסדק במיעוט + ונראה כמחובר – כשר.


            אבל –


            או - נסדק במיעוט וגם נראה כשניים נפרדים (הימנק) – פסול.
            או – נסדק ברוב, אפילו שנראה צמוד (נחלקה התיומת) – שתי גרסאות. 1. עקום –


אחורה – כשר, קדימה – פסול, לצדדים – שתי גרסאות. 1. כל העלים בצד אחד – פסול.

 2. נפרצו עליו (נשרו) – פסול, נפרדו (נפתחו) – כשר (ולר"י – יקשור אותם ("כפות תמרים" – כפוּת).


ג. זיהוי הלולב


A. כפות תמרים 1. זה לא אשכול פירות


כי לא ניתן לקחת אחד (כי אומרים כפות) ולא כמה (כי כתוב כפת), ממילא כנראה ש"כפות" מתייחס למשהו אחר. 1. צריך כפוּת, אך עם פוטנציאל להיות פתוח.


לכן זה לא:


            הגזע – אמנם כפוּת, אך אין פוטנציאל להיות פתוח.


            ענפים שנפתחו והתקשו – לא ניתן לקשור אותם שיהיו כפוּתים. 1. ענפים רכים שנתפחו, כי "דרכיה דרכי נועם".

 2. A.עד איפה מודדים –


B. ציני הר הברזל – כשרים,


            בתנאי שכל עלה מגיע לעלה שמעליו.


(לב: 10+)


ד. אורך הלולב


שני נושאים –


ר"י – שמואל – כולל העלים,


רבי פרנך-רי"ח – מחמיר: השדרה, לא כולל העלים.


            קשה – "שיעור הדס וערבה שלושה, לולב ארבעה" – לכאורה כולל העלים.


            תשובה – לבד מהעלים. 1. B.אורך הלולב


שיטה א - ר"י-שמואל, ר' פרנך-רי"ח – 4 טפחים (1 מעל ההדס).


קשה ממשנתנו – "שלושה טפחים כדי לנענע בו".


תשובה – "וכדי לנענע בו".


            שיטה ב – ר' טרפון – "באמה בת חמישה טפחים".


                        ושמואל פוסק כר' טרפון.


            הבנות (מה כוונת ר' טרפון + איך יתכן ששמואל כמותו, הרי אמר 3-4 טפחים): 1. צריך הדס וערבה שיהיו 5 טפחים.


דחיית רבא – אנחנו בקושי מוצאים 3 טפחים עבות... 1. אלא באמת צריך ללולב 4 טפחים, אלא שמודדים את זה באמה בת חמישה טפחים -

 2. רב דימי – מחמיר:
  הכוונה היא לחלק אמה ל5, כך שכל טפח = 1.2 טפח, ו3 זה 3.6.

 3. רבין – מקל:
  הכוונה לחלק אמה של 5 ל6, כך שכל טפח = 5/6, ו3 = 2.5.


קשה על שמואל – איך פסק כר"ט, וגם אמר שצריך 3 להדס?


תשובהלא דק.


זה טוב לרבין (שלא דייק והחמיר) ולא טוב לרב דימי (שלא דייק והקל).
עוד בנושא סוכה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il