ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

מסכת סוכה דף נ' ;">

בית מדרש גמרא סוכה Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (17 ד') הורד mp3
שלח לחבר

כ"ג אדר ב' התשע"ד

מסכת סוכה דף נ'


נערך על ידי הרב

מוקדש להצלחת
עם ישראל

(נ. תחילת פרק החליל – נא. במשנה למטה)


א. האם החליל דוחה את השבת?


בתנאים:


משנתנו – החליל לא דוחה שבת ויו"ט בשמחת בית השואבה.


ברייתא – רי"ס בר"י – דוחה, חכמים – לא דוחה.


A. במה נחלקו -

 

שמחת בית השואבה


רק שמחה יתירהשיר של קרבן


השיר בפה חלק מעבודת הקרבן בזמן ניסוך הייןא. רב יוסף (נ: 9+)לא דוחה


רק שמחה יתירהמחלוקת


האם עיקר שירה בפה או בכליב. רבי ירמיה ב"א (נא. שליש)מחלוקת


האם שמחה יתירה גם דוחהדוחה
(נא. באמצע)


B. קושיות על רב יוסף -  1. ברייתא לטובת ר' ירמיה – נחלקו בשמחת בית השואבה.


רב יוסף –


זה אכן קשה על א,


אך יתכן שנחלקו בשני המקרים?  1. משנתנו – "זהו חליל שאינו דוחה את השבת", משמע בחליל של עבודה דוחה.


מכאן שיש דעה כזו שבשואבה לא ובקרבנות כן, כלומר שבקרבנות לא נחלקו.


 


ב. עיקר שירה בפה או בכלי?


לרב יוסף, המחלוקת בשיר של התמידים – האם עיקר שירה בכלי או בפה.


(נ: שליש)


A. ניסיון תלייה של מחלוקת אחרת שלהם בזה – כלי שרת שעשאן מעץ –

 

רבי - פסולרי"ס בר"י - כשרהסבר רב יוסף


האבוב של משה היה עץ, והשאלה היא האם הוא חלק מהותי מהשירהעיקר שירה בפהעיקר שירה בכלי


ולומדים מהאבוב לכל השארדחייה1. עיקר שירה בכלילא לומדים שאר כלי שרת מהאבוב,


כי באבוב אי אפשר אחרת ובכלי שרת אפשר ממתכתמובן


לומדים אפשר משאי אפשר2. עיקר שירה בפה – כך שלכאורה עץ פסול,


אלא שנחלקו האם בכלל לומדים מהמנורה שצריך כלי שרת ממתכת:כלל-פרט-כלל


לרבות כל כלי מתכות, אך לא עץריבוי-מיעוט-ריבוי


לרבות גם כלי עץ, ורק למעט כלי חרס.
(נא. 1+)


B. ניסיון תלייה במחלוקת תנאים -


לגבי השירה – ודאי שרק לוויים, ואם זר שר חייב מיתה,


אך מי היו המנגנים בכלים?


 

ר"מ – עבדי כהניםר' יוסי – ישראלים מיוחסיםר' חנינא בן אנטיגנוס - לוייםרב פפאעיקר שירה בפה


 

עיקר שירה בכלידחייה


 

אם כך למה לרבנן צריך דווקא ישראלים מיוחסים?


 

אלא – לפי כולם עיקר שירה בפה,


והמחלוקת לא במה צריך, אלא במה עשו בפועל,


ונפק"מ לסמוך על זה לייחוס ולמעשר.לא סומכים לייחוססומכים לייחוססומכים גם למעשר
(דילוג נא. מהאמצע עד 11- מסוף הגמרא)


C. תלייה בפסוקים -עיקר שירה בפהעיקר שירה בשירדברי הימים ב פרק ה, יג – "וַיְהִי כְאֶחָד למחצצרים וְלַמְשֹׁרֲרִים לְהַשְׁמִיעַ קוֹל אֶחָד לְהַלֵּל וּלְהֹדוֹת לַיקֹוָק...", ולא מוזכר כלי שיר (החצוצרות זה לתקיעה בזמן הקרבן).משוררים דומיא דמחצצרים – ששניהם בכלי.העיקר היה בפה, והכלים "לבסומי קלא".דברי הימים ב פרק כט, כז – "וַיֹּאמֶר חִזְקִיָּהוּ לְהַעֲלוֹת הָעֹלָה לְהַמִּזְבֵּחַ וּבְעֵת הֵחֵל הָעוֹלָה הֵחֵל שִׁיר יְקֹוָק וְהַחֲצֹצְרוֹת וְעַל יְדֵי כְּלֵי דָּוִיד מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל".


חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב