בית המדרש

  • מדורים
  • רביבים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

ימי בין המצרים

נוהגים שלא לברך 'שהחיינו' בשלושת השבועות; איש ואשתו יכולים לקנות ביחד רהיט משותף, כיוון שמברכים עליו 'הטוב והמיטיב' ולא 'שהחיינו'.

undefined

הרב אליעזר מלמד

תמוז תשס"ד
2 דק' קריאה
שלושת השבועות
שלושת השבועות המתחילים מליל י"ז בתמוז ונמשכים עד תשעה באב הם ימים של צער, שעליהם נאמר (איכה א, ג): "כל רודפיה השיגוה בין המצרים". כדי לציין את אופיים של הימים הללו תקנו חז"ל לקרוא בשלוש השבתות שבין המצרים הפטרות העוסקות בפורענויות. ובשבע השבתות שלאחר תשעה באב קוראים שבע הפטרות של נחמה (שו"ע תכח, ח, עפ"י פסיקתא). ואף שחז"ל לא תקנו תקנות מיוחדות לציין את הצער והאבלות של שלושת השבועות, נהגו ישראל להימנע בכל שלושת השבועות מריקודים ומחולות (מ"א תקנא, י).

ברכת שהחיינו
היו מגדולי הראשונים שלא אכלו פרי חדש ולא קנו בגד חדש בשלושת השבועות, כדי שלא לברך עליהם 'שהחיינו', כי אמרו: היאך נברך "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" בזמן של פורענות (ספר חסידים תת"מ). ואף שהיו מגדולי הפוסקים שסברו שאין צריך להיזהר בזה (ט"ז, גר"א), מכל מקום במשך הדורות נתפשט המנהג להחמיר שלא לקנות בגד או רהיט שמברכים עליו 'שהחיינו' בימי בין המצרים, מפני שהוא זמן של פורענות.

קניות בשלושת השבועות
מותר לקנות עד סוף חודש תמוז דברים שאין מברכים עליהם 'שהחיינו'. למשל, מותר לקנות גרביים או גופיות, שהואיל ואינם חשובים כל כך, אין מברכים עליהם 'שהחיינו'. וכן מותר לקנות נעליים, שגם כאשר הן יקרות, אין נוהגים לברך עליהן 'שהחיינו' (ע' שו"ע ורמ"א או"ח רכג, ו).

וכן מותר לזוג לקנות רהיט, שהואיל והם שותפים ברהיט, הם מברכים על קנייתו 'הטוב והמטיב', וברכה זו אפשר לברך בימי בין המצרים. אבל יחיד צריך להימנע מקניית רהיט, מפני שעליו לברך על קנייתו 'שהחיינו' (שו"ע רכג, ה).

וכן מותר לקנות בגד שצריך תיקון, על מנת ללובשו אחר תשעה באב, שהואיל ובעת הקנייה אי אפשר ללובשו, ממילא אין מברכים עליו בשעת הקנייה 'שהחיינו', וברכתו תידחה עד לשעת לבישתו, שתהיה לאחר תשעה באב (מ"ב רכג, יז).

וכן מי שרגיל לברך 'שהחיינו' רק בעת לבישת הבגד, יכול לקנות בגד חדש עד סוף חודש תמוז, ולהתחיל ללובשו אחר תשעה באב, ואז יברך עליו 'שהחיינו'.

טוב להיזהר שלא לאכול פרי חדש שצריך לברך עליו "שהחיינו". וכן אין לקנות בגד חדש שמברכים עליו "שהחיינו".

ומשנכנס אב ממעטים במשא ומתן, ואף כשאין מברכים על הקנייה 'שהחיינו', אין לבצעה משנכנס אב. ורק בשעת צורך גדול, למנוע הפסד, מותר לבצע קנייה משמחת באותם ימים.

------------------
פורסם גם במדור "רביבים" מהעיתון 'בשבע'.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il