ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא סוכה

מסכת סוכה דף נ"ו

הרב אורי בריליאנטכ"ט אדר ב' התשע"ד
286
מוקדש להצלחת
עם ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה

(נו. 7+ עד 3- מהמשנה, נו: +1 עד סוף המסכת)


חלק א – תדיר או עיקר היום?א. סוכה וזמןרב – סוכה – זמן


עיקר היום קודםרבה בב"ח – זמן – סוכה


תדיר קודםב. יום וייןבית שמאי – יום – יין


1. היום גורם ליין


2. היום קודם ליין בזמןבית הלל – יין – יום


1. בלי יין אין קידוש (מדרבנן)


2. תדיר ושאינו תדירדחיית התלייה בין שתי המחלוקות -כל אמורא יסתדר עם שני התנאים, כי יש להם טעם נוסףג. שבועות שיוצא בשבת: מצה (לחם הפנים) חמץ (שתי הלחם)אבא שאול בברייתא –


שתי הלחם – לחם הפנים


עיקר היום קודםמשנתנו


לחם הפנים – שתי הלחם


תדיר קודםלהלכה (לגבי סוכה וזמן)רב ששת בריה דרב אידירב נחמן בר רב חסדא


והלכתא
חלק ב – חלוקת לחם הפנים והמוספים בשבתות רגילות


הברייתות מתארות ש –


המשמר היוצא פתח את הדלתות, תמיד של שחר, מוספין,


המשמר הנכנס – תמיד של בין הערביים, הקטרת הבזיכין,


חלוקת הלחם,


ובסוף המשמר הנכנס מגיף את הדלתות.


א. חלוקת הלחם -  1. A.כמה?


ת"ק – 6-6


ר"י – 7 לנכנס (כי מגיפים הדלתות), 5 ליוצא.


            והרי בסוף ממילא כל אחד יקבל בסה"כ 12, למה לא לעשות 6-6?


            תשובה – עדיף ציפור ביד...


(נו: באמצע)  1. B.מקום האכילה –


היוצא בדרום, הנכנס צפון (חשוב יותר),


            חוץ ממשמר בילגה שנענשו ואכלו תמיד בדרום (וישבב במקומן בצפון).


            על מה נענשו –  1. מרים בת בילגה שיצאה לתרבות רעה (ושמעה את זה בבית, ואוי לרשע או לשכנו).

  2. שהיו מאחרים ומגיעים מעט, וישבב היו צריכים להחליפם.


(נו: 3+)


ב. חלוקת עורות המוספין –


רב יהודה – גם אותם חלקו בין המשמר הנכנס ליוצא.


דחייה – זה לא מוזכר בברייתא הנ"ל שהזכירה את חלוקת העבודה וחלוקת הלחם.
עוד בנושא סוכה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il