בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

14. סתירות בין מדע ותורה

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשס"ב
2 דק' קריאה 4 דק' האזנה
רבים שואלים: מה תשובת התורה להוכחות המדע שהעולם קיים מליוני שנים? איך זה מסתדר עם מסורת התורה שבריאת העולם היתה לפני 5752 שנה?

לשאלה זו התייחס מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק באגרותיו, אגרות ראי"ה, אגרת צ"א, והוא אומר: כבר במדרש רבא נזכר בכמה מקומות שלפני שנברא העולם היה הקב"ה בורא עולמות ומחריבם, דהיינו שלפני הבריאה הנוכחית היו תהליכים של בריאה, עד שהגיעה הבריאה לצורתה הנוכחית. אין למדע הוכחות שלא היה בינתיים חורבן כללי ויצירה חדשה.

אבל באמת אין צריך להזדקק לכל זה, שאפילו אם היה מתברר לנו שהיה סדר היצירה בדרך התפתחות המינים, גם כן אין בזה סתירה לתורה, שכן התורה בסיפור מעשה בראשית, סתמה יותר מאשר פירשה, וסיפור מעשה בראשית ביאורו הרי הוא מסודות התורה ולא כפשוטו.

זה הרי ידוע לכל בר-בי-רב, וכל כוונת התורה בזה להודיע שהעולם כולו נברא ע"י הקב"ה בתכנית אלוקית עמוקה. אין כוונת התורה לעסוק בביאור סדר הבריאה מבחינה מחקרית, מדעית, טבעית. אין זו מטרת התורה. התורה לא עוסקת בהסטוריה ובמדע, התורה מלמדת לדעת את ה' בורא עולם ואת מצוותיו, והיא צמצמה את דבריה לכלל העיקרי שהקב"ה במאמרו ברא את העולם בלי להיכנס לביאור מפורט כיצד נעשה הדבר, בכמה דרכים ובכמה אמצעים, ואיך השתלשלו הדברים ברבבות רבבות של מדרגות ושלבים.

הגילים המדעיים אינם מחלישים את האמונה אלא דווקא מגדילים אותה. יותר ויותר מתגלה גודל היצירה האלוקית ומתגדלת בהכרה: "מה רבו מעשיך ה'" ו"מה גדלו מעשיך ה'", "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה". האמונה נעשית טהורה יותר, מופשטת יותר מכל דמיון מגשים, גם אצל כל שכבות הציבור.

אם-כן, אין סתירה בין מסורת התורה שעוסקת במישור אחד ובין המדע העוסק במישור אחר. ובאדם הראשון המוכר לנו התחדשה הבריאה והתחיל סדר עולמי חדש, הופעה אלוקית של בריאה והשגחה והכוונה של העולם כאמור בתורה.

אמנם, למרות האמור, לא מן הנמנע שהשקפת המדע תשתנה ומחקרים חדשים יגלו שאכן גם מבחינה מדעית היתה התחדשות של הבריאה בזמן המתואר בתורה, וזה לא יהיה המקרה הראשון שהמדע יאשר את הנמצא בתורה אחר שסבר שהמימצאים שלו מכחישים את התורה. הנה עפ"י מחקרים ארכיאולוגיים חדשים מתברר שההנחות המדעיות הקודמות היו מוטעות והחדשות הן דווקא מאשרות את האמור בתורה.

אם-כן, לסיכום: כבר בחז"ל מוזכר שהיו שלבי בריאה מוקדמים לבריאה הנוכחית, לא מן הנמנע שהמדע עוד יאשר את מסירת התורה על התחדשות הבריאה, וגם אם מבחינה מדעית המסקנות יהיו אחרות, אין בזה סתירה לתורה שמדברת במישור האמונתי, ומבחינה זו היתה התחדשות של מגמה אלוקית, של הופעה אלוקית בבריאת העולם והאדם.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il