בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

17. עבודת ה' לפי הדרכה אלוקית

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשס"ב
2 דק' קריאה 4 דק' האזנה
מיסודות האמונה לדעת שאי אפשר לעבוד את ה' אלא עפ"י הדרכה מאת ה'. כי גבהו מחשבותיו ממחשבותינו ודרכיו מדרכינו. אין אדם יכול לעמוד על רצונו של ה' יתברך בשכלו הוא, אלא עליו לקבל הדרכה אלוקית כיצד יש לעבדו, והדרכה מפורטת שאם לא כן עלול אדם לטעות, ובמקום לעשות מעשים הרצויים בעיני ה', הוא יעשה את ההיפך.

מי שמנסה להאמין ולעבוד את ה' ולעשות רצונו בלי שקיבל הדרכה מלאה ומפורטת מאת ה', הרי זה דומה לאדם זר שחדר לתוך אוצר תרופות של רופא ידוע לכל שתרופותיו מועילות. האדם הזר הזה נכנס לשם בשעה שהרופא לא נמצא, והוא רואה שעומד תור גדול של אנשים שמחכים לרופא ולרפואותיו. האדם הזה החליט למלא את מקום הרופא, אעפ"י שאין לו כל ידיעה ברפואה. ולכל מי שנכנס אליו וסיפר לו את בעיותיו, הוא ניגש לאחד הארונות, והוציא משם תרופה ונתן לו בלי לדעת אם זו תרופה מתאימה או לא ואולי זה רעל. האם יש סיכוי שהתרופות יועילו? הרי ברור שבלי הרופא המומחה שיודע איזה תרופות מועילות לכל דבר ואיזה מזיקות, ואיזה כמות ובכמה זמן, ואיזה הדרכה נוספת צריך לתת, כמה צריך לנוח ומאיזה דברים צריכים להישמר, בלי כל זה אין ערך לאוצר התרופות אעפ"י שהוא מלא ברפואות מועילות וטובות.

וכן בעבודת ה': בלי הדרכה של הקב"ה שיאמר לאדם איזה מעשים רצויים בעיניו ואיזה מעשים יש להם משמעות אלוקית, ואיזה מעשים אינם רצויים, מתי זמנם של המעשים הרצויים ומה התנאים לעשותם. בלי כל זה לא יוכל האדם לעבוד את בוראו. רק לאור ההדרכה האלוקית יוכל אדם לעשות את המעשים הנכונים והמועילים. ואעפ"י שאדם מצומצם ומעשיו הם אנושיים, אעפי"כ כאשר אדם עושה מצוות ה' עפ"י החכמה האלוקית המכוונת את האדם מה לעשות, כיצד לעשות מתי לעשות. כאשר המעשים נעשים עפ"י הסדר האלוקי, מוטבעת בהם החותמת האלוקית והם פועלים את פעולתם באופן השלם.

אבל מי שמנסה לעבוד את ה' עפ"י שכלו הוא, עפ"י ההיגיון האנושי, בלא הדרכה אלוקית, לא יעזרו לו כל הכוונות הטובות, כל מאמצים, כל המסירות. אין לו כל סיכוי להגיע בעצמו למעשה הרצוי בעיני ה'.
ואל יפלא הדבר שיש משמעות אלוקית למעשים הנעשים ע"י האדם, שהרי החכמה האלוקית מטבעת את חותמה על כל המציאות. העולם שלנו עם כל מגבלותיו מלא הוא בפלאים ובפלאי פלאים של החכמה האלוקית. למרות שהעולם מוגבל, חומרי ומצומצם והקב"ה רם ונישא למעלה מכל גבול - אעפי"כ, את כל החכמה שיש בבריאה אין לייחס אלא להקב"ה בלבד. יוצר האדם והעולם, הכרה זו היא שורש האמונה.

ובכן, ההכרה שמעשי בני-אדם הנעשים עפ"י ה' הם מעשים אלוקיים, ההכרה שהמציאות מלאה בחכמה האלוקית, הנותנת לה את צביונה, זהו שורש האמונה, והניתוק של העולם ממקורו האלוקי ועבודת ה' בלי הדרכה אלוקית, זהו שורש הכפירה.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il