בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

18. יציאת מצריים ואמונת ישראל

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

התשס"ב
2 דק' קריאה 5 דק' האזנה
יש לחזור ולומר כי דרכו של ספר הכוזרי בבירור יסודות האמונה, אין כמוה גם לאדם רחוק שלא מכיר כלל את אמתת ישראל כמו העולים מרוסיה, גם לבני הארץ שלא גדלו על ברכי האמונה, וגם לאנשים מאמינים ותלמידי חכמים. זהו ספר נפלא, יסודי, עמוק וברור. כל אדם שמתעניין ורוצה להכיר את אמונת ישראל מבקש לדעת איך נוצרה האמונה? איך התפתחה? מי היו המייסדים שלה? איך התרחבה והתפשטה בכל ישראל?

וכך גם שאל מלך כוזר את החבר: הודיעני איך קמה דתכם? איך נתפשטה ונתקבלה? איך הגיעו כל הדעות בישראל לידי הסכמה עליה, הרי בוודאי מקודם הייתה התנגדות והיו חילוקי דעות. הרי כל דת מתחילה ע"י יחידים ולאט לאט הם משפיעים על אחרים בכוח השכנוע, או שנמצא איזה מושל שמכריח את ההמונים לקבל את הדת.

אם כן, אומר מלך כוזר, ספר נא לי החבר איך הייתה ההתחלה של הדת היהודית, איך התפשטה עד שקיבלו אותה כל ישראל? אמר החבר החכם: רק דת שמתחילה ע"י בני אדם קמה באופן כזה שאתה מתאר, רק דת שמיוסדת על שכל האדם מתחילה מיחיד או מיחידים ואח"כ מתפשטת. מה שאין כן אמונת ישראל שהתחילה מהא-לוה, מהקב"ה. זו קמה פתאום, נאמר בה "היי!" ותהי, ממש כבריאת העולם. כן אמונת ישראל קמה בבת-אחת.

ראה איך זה קרה: ישראל היו משועבדים במצרים 600 אלף איש, כולם מיוחסים לשנים עשר השבטים, לא התבוללו. כולם מצפים לקיום ההבטחה שהבטיח הקב"ה לאבותם, אברהם יצחק ויעקב עליהם השלום, כי ינחילם את ארץ כנען, ארץ ישראל. בני ישראל היו אז בשפל המדרגה, משועבדים למצרים שעבוד גמור. פרעה מלך מצרים שולט עליהם ועושה בהם כרצונו, הוא הורג את בניהם, כדי שלא ירבו יותר מדי, לישראל אין יכולת להתגונן מפניו. אי אפשר לתאר עד כמה היה המצב של ישראל גרוע, כמה היו שפלים ומסכנים וחסרי ישע.

ואז, לפתע שלח הקב"ה את משה ואהרון אל פרעה בדרישה: "שלח את עמי". למשה ואהרון לא היה שום כוח שעמד מאחריהם, אלא הם באו בשליחות אלוקית, באותות ומופתים ששינו סדרי בראשית. ופרעה, עם כל גבורתו, לא יכול היה להגן על עצמו מעשר המכות שהקב"ה הכה אותו ואת מצרים. בתחילה הכה את המים: דם, צפרדע. ואח"כ את האדמה: ערוב, דבר, ואח"כ את האויר, הצומח והחי, ואח"כ הכה את גופם ונפשם, וברגע אחד, בחצות הלילה, מת כל בכור בכל משפחה, ואין בית אשר אין שם מת. לכל המכות הללו קדמו אזהרה והתראה והם באו בזמן שנקבע להם מקודם, והכל ראו כי "אצבע אלוהים היא", לא מקרה, לא טבע אלא מעשה נס שנעשה עפ"י ה' השולט בכל.

בו ביום שמתו בכורי מצרים יצאו ישראל מארץ מצרים עפ"י ה', בבת אחת, בתהליך קצר, מואץ. בקצב אלוקי ניסי נשתנה מצבם של ישראל מעבדים שפלים, מדוכאים יצאו לחרות. ופרעה ומצרים הוכו עשר מכות גדולות ועצומות, מכול אלוקיות. כך קמה אמונת ישראל, בבת-אחת הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים להיות לו לעם, ומאז ישראל נהיו לעם ה', ואח"כ עוד נעשו איתם הרבה אותות ומופתים אלוקיים, אך כל זה בעז"ה בשיעור הבא.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il