בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

20. דחיית ההגשמה מבורא הכול

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

התשס"ב
2 דק' קריאה 4 דק' האזנה
לאחר ששמע מלך כוזר תיאור מפורט על מעמד הר סיני, על הניסים הגדולים שהיו בו: קולות וברקים ואש בוערת מקיפה את כל ההר, וכל עמ"י כולו 600 אלף איש שומעים את דבר ה' בעשרת הדיברות. מעמד זה הסיר כל ספקות מלבבות ישראל באמיתות האמונה, שהרי הם עצמם שמעו את דבר ה' לא מפי שליח, אלא הם עצמם ראו את האותות ושמעו את הקולות ואליהם דיבר ה', ואח"כ הם קיבלו את שני לוחות הברית בהם כתב אלוקי חקוק על הלוחות. לוחות אלו היו מונחים בארון במשכן ובמקדש עד חורבן בית ראשון כ900- שנה.

לאחר ששמע מלך כוזר את הדברים הללו, הוא הגיב: כל השומע שהאלוקים דיבר עם ישראל וכתב לכם לוחות הברית, אין להאשים אותו אם יראה אתכם כמגשימי הא-לוה, שהרי אתם מייחסים לו דברים גשמיים: הוא מדבר וכותב. אמנם אתם אינכם יכולים לדחות את העדות המוצקה שיש לכם על המעמדים האלה, ואין לכם כל ספק בעובדות, ולכן לא יכלא שאתם מתעלמים מהקושי ההגיוני שיש בדבר, שהרי ההיגיון דוחה כל הגשמה של אמונה, אבל אתם נוכחתם באמיתות ההתגלות האלוקית אליכם, ולכן אתם דוחים את ההיגיון מפני המציאות המוכרת לכם.

אמר החבר למלך כוזר: חס ושלום! אין באמונתנו דבר שמנוגד להגיון. האמונה היא גבוהה מההיגיון האנושי, אבל אין בה דבר שהשכל האנושי דוחה. אמונתנו רחוקה מכל הגשמה, ואכן אחרי המצווה הראשונה להאמין בה', מצווה ה' אותנו להרחיק מכל הגשמה, זהו חלק מאיסור ע"ז, לא לעשות פסל ותמונה. איך יעלה על הדעת לייחס לקב"ה פעולות גשמיות כאשר אנו רואים שאפילו חלק מברואיו הם רוחניים, מופשטים:

נפש האדם המדברת. הנפש היא רוחנית בלתי גשמית. מהו הכוח בו מדבר האדם אלינו? מהו הכוח בו דיבר משה רבנו אלינו? וכי לשונו או ליבו או מוחו? אלו אינם אלא כלים לנפש, אבל הנפש בעצמה אינה גשמית, אינה מוגבלת, אינה נראית ואינה נתפשת באף חוש גופני, היא מופשטת.

ואם-כן: אם בין הנבראים יש נבראים רוחניים מופשטים, על אחת כמה וכמה שיש להרחיק את ההגשמה מבורא הכול, ואין לייחס אליו כל פעולה גשמית חס ושלום. ואעפ"כ אין זה סותר את העובדה של מעמד הר סיני. אנו שמענו את דבר ה' אלוקינו מדבר אלינו, וראינו את האש הגדולה, אבל איך נוצר הקול האלוקי שנשמע באוזנינו, איך נוצר הכתב האלוקי על גבי הלוחות האלוקיות, זאת אין אנו משיגים. כך עלה ברצונו יתברך שייווצר קול שישמע לנו. איך סידר הקב"ה שייווצר הקול הזה, זאת אין אנו יודעים, כמו בריאת העולם שנברא במאמרו האלוקי, כך בריאת הקולות וכך המראות במעמד הר סיני, כך קריעת ים-סוף וכך כל הניסים האלוקיים אשר למעלה מן הטבע.

לסיכום: הקב"ה גבוה מכל גבוה, נעלם מכל נעלם, בלתי מושג, בלתי מוגבל. ומפני היותו בלתי מוגבל אינו מנוע משום דבר והוא כל יכול, ויכול גם לעשות דברים שלמעלה מהבנתנו, יכול לגרום שנשמע את דברו ונראה את אותותיו מבלי שנבין איך זה נעשה.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il