בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

21. השתלשלות הסגולה האלוקית

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

התשס"ב
2 דק' קריאה 4 דק' האזנה
איך אפשר לקבל את כל הסיפור על יציאת מצרים ומתן תורה, את כל השבחים על ישראל. הרי הם חטאו באותם הימים חטא נורא, חטא העגל. כך שאל מלך כוזר את החבר. אמר לו החבר: עלי להקדים לך שוב מהי מעלת ישראל, ומתוך כך אסביר לך מה היה חטא העגל. עליך לדעת כי עמ"י הוא העם אשר בחר בו ה' יתברך להיות לו לעם מכל העמים. הוא עם סגולה, יש בו מעלת הנבואה. סגולה זו נמשכת מאדם הראשון שהיה שלם, יציר כפיו של הקב"ה. הקב"ה ברא את האדם שלם בגופו, שלם במידותיו. נפש שלימה, שכל במעלה העליונה האפשרית לאדם, וכוח על-שכלי, כוח אלוקי, יכולת השגה על-שכלית נבואית.

האדם הראשון הוליד בנים ובנות, אך לא כולם ירשו ממנו את מעלתו העליונה. רק בן אחד בלבד ירש ממנו את מעלתו העליונה. זה היה הבל. וכאשר הבל נהרג ע"י קין אחיו שקינא בו על מעלתו זו, נולד לאדם בן נוסף, שת שהוא ירש את הסגולה, ונעשה הוא סגולת האדם, ושאר הבנים לא היו סגולה, כי אם במדרגה פחות ממנו. וכלשונו של הכוזרי: הסגולה היא הגרעין, ואילו השאר כקליפות.

ולשת נולדו בנים ובנות, אבל רק בן אחד ירש את הסגולה האלוקית והוא היה אנוש, וכך נמשך הדבר עד נח. בכל דור היה אחד שירש את הסגולה שהוא הגרעין. כל אלו בעלי הסגולה האלוקית המיוחדת, הייתה בהם שלמות מיוחדת בגוף, במידות, באריכות ימים, בחכמה ובכושר המעשה. והם אלו שלפי ימי חייהם אנו מונים את השנים מאדם עד נח, וכך הדבר נמשך מנח ועד אברהם. לפעמים הסגולה עברה מאבות לבני בנים. אברהם קיבל את הסגולה מעבר אבי אביו, על כן נקרא "עברי", ועבר קיבל משם בן נח. בזמן שנתחלקה הארץ לבני נח, זכה עבר באזור אקלימי נח שבאמצעו ארץ ישראל, ארץ הנבואה. ואילו בני יפת בן נח יצאו אל הצפון, ובני חם אל הדרום.

מאברהם עברה הסגולה ליצחק, ולכן שילח אברהם את שאר בניו מהארץ המיוחדת, ואותה יחד ליצחק. מיצחק עברה הסגולה ליעקב, ולכן הורחק עשיו מהארץ, כי יעקב לבדו ראוי לה, כי הארץ שהיא בעלת מעלה מיוחדת, ראויה למי שיש לו את המעלה המיוחדת. עד יעקב, הייתה הסגולה האלוקית נחלת יחידים בכל דור. אולם בני יעקב ירשו כולם את המעלה האלוקית, ומכאן ואילך נעשתה מעלה זו נחלת כל צאצאי בני יעקב, כל הדורות.

סקרנו את השתלשלות הסגולה מאדם הראשון ועד בני ישראל. ואמנם, בין בני ישראל היו גם חוטאים, אבל גם באלו טמונה הסגולה, ואם היא לא מתגלה בהתנהגותם, היא עתידה להתגלות אצל בניהם או בני בניהם. מעלת ישראל מתחילה אפוא לא מבחירת ישראל בהקב"ה אלא מזה שהקב"ה בחר בהם וקירב אותם אליו. מתוך כך אנחנו בחרנו בו. וכיוון שההתחלה היא מה', היא מוחלטת ולא ניתנת לשינוי.

לאחר הכרת מעלתם של ישראל אפשר להבין נכון את משמעות המאורעות והמעשים שעברו עליהם, וזאת נעשה בעז"ה בשיעור הבא.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il