בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

23. מדוע נתנה התורה לישראל בלבד?

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

התשס"ב
2 דק' קריאה 4 דק' האזנה
רבי יהודה הלוי חוזר ומשנן פעמים רבות את הידיעה היסודית שאי אפשר לעבוד את ה' אלא עפ"י ה’, כי אין אדם יכול להשיג בשכלו את הדרך הנכונה והרצויה בעבודת ה'. כי גבהו מחשבותיו ממחשבותינו, ולא נוכל לעמוד על רצונו של ה' יתברך בדעתנו, ורק עפ"י ציוויו אותנו, נוכל לעבוד אותו כפי רצונו. ולכן נתן לנו הקב"ה את התורה ובה הדרכה מלאה איך לעשות את רצונו. הדרכה מפורטת ומדויקת עד לפרטי פרטים, כמו זו של בניין ביהמ"ק והעבודה בו, כיצד תהא נעשית, ע"י מי ומתי.

הנחה זו שאת ה' אפשר לעבוד רק עפ"י צו ה', מקבל מלך כוזר ומסכים אליה כי בעצם הוא הגיע לכך בעצמו, ולכן התחיל בחיפוש אחרי האמונה הנכונה כי הוא הגיע למסקנה שאדם בעצמו לא יוכל למצוא את הדרך הרצויה בעיני ה', ועליו לחפש אל מי נגלה ה' ומי י ודע את דרכו וכך הוא החל במגעיו עם החכם היהודי.

אך בכל זאת מטרידה את מלך כוזר השאלה: מדוע לא ניתנה התורה לכל העולם? מדוע רק לישראל? מדוע לא ירצה הבורא לתקן את כל ברואיו? מדוע רק את ישראל? והחבר משיב בשאלה: ומדוע לא עשה הקב"ה שיהיו כל בעלי החיים בעלי שכל וכוח הדיבור? אלא כנראה שיש עניין שהעולם יהיה בנוי מדרגות מדרגות כך דווקא העולם שלם יותר, וכך באנושות עצמה יש מדרגות: יש חלק שהם סגולת האדם ויש אחרים שאינם סגולה. יש גרעין ויש קליפה. ישראל נבדלים משאר בני-אדם בזה שיש להם תכונות אלוקיות שעושות אותם לבני מין אחר - מלאכיים, כל ישראל שייכים לדרגת הנבואה. כולם מבקשים להגיע אליה ורבים מהם הגיעו אליה. ומי שלא הגיע אליה אין הוא רחוק ממנה הוא קרוב אליה במעשים הרצויים, בהתקדשות, בהתקרבות אל הנביאים.

ודע כי כל המתקרב אל הנביא מתחדשים בו כוחות רוחניים באותה שעה, בשעה שהוא שומע את דברי האלוקים מפי הנביא. ההתעלות הזו מזככת את הנפש ומתגברת בה הדבקות, הענווה והטהרה. והאדם מגיע למדרגה שהיא מעין העולם הבא, שהרי כל המעלה של העולם הבא היא שהנפש נפרדת מכוחות הגוף הגשמיים ונעשית אלוקית, משיגה השגות עליונות ונהנית מזיו השכינה. נפש שמגיעה למדרגת הנבואה, או קשורה בה, מובטח לה כי לא תמות בסוף ימי האדם, בכלות כוחותיו הגשמיים, אלא הנפש תמשיך להיות דבוקה במקור העליון ועוד תתעלה ע"י התורה, חכמתה והמצוות שבה, ובמקום המיוחד לכך - בא"י, מכוון האדם אל המדרגה העליונה הנבואית. ע"י זה מובטחים לו החיים הנצחיים, חיי העולם הבא. זו המדרגה המיוחדת של עמ"י, היותם עם ה', עם הנבואה. היותם בני העולם הבא.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il