ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

מסכת מגילה דף ט"ו ;">

דף הבית ראשי בית מדרש גמרא מגילה Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (21 ד') הורד mp3
שלח לחבר

כ"ח תמוז התשע"ד

מסכת מגילה דף ט"ו


נערך על ידי הרב

מוקדש להצלחת
עם ישראל

(טו. באמצע – טו: 6-)

פרק ד –

 • הזעקה של מרדכי –

רב – גבה המן מאחשוראש,
שמואל – זעק כלפי שמיים שכביכול המלך של התחתונים גובר על המלך של העליונים

 • ותתחלחל –

פרסה נידה / הוצרכה לנקביה.

 • התך = דניאל –

רב – כי חתכוהו מגדולתו

שמואל – להפך, שכל דברי מלכות נחתכים על פיו.

 • אומרת למרדכי – אולי עמ"י עבר על התורה ("מה זה ועל מה זה" – "מזה ומזה").
 • לא התך חוזר למרדכי לומר שאסתר לא מסכימה, אלא שליחים אחרים, כי "אין משיבין על הקלקלה".
 • "אבוא אל המלך אשר לא כדת" – עכשיו תבוא למלך מרצון ולא באונס ותיאסר על בעלה מרדכי.
 • "ויעבור מרדכי" -
  רב - שעבר על ההלכה לא להתענות ביו"ט,

שמואל – עבר תעלה לצד השני של העיר לספר להם על הצום.

פרק ה -

 • "ותלבש... מלכות" – לבשתה רוח הקודש.

(דילוג טו. רבע תחתון עד טו: באמצע)

 • כשנכנסה נסתלקה ממנה שכינה – או כי באה לאחשוראש ברצון ולא לגמרי באונס, או כי זלזלה באחשוראש ("כלב יחידתי"), אך באמת – כי נכנסה לבית הצלמים ("חצר בית המלך הפנימית").
 • מלאך הגיבה צווארה, מלאך משך עליה חוט של חסד, מלאך מתח את השרביט,
  (היה 10, ואחרי המתיחה היה – 12, 16, 24, 60, 200).
  אגב, גם היד של בת פרעה והשיניים של עוג התארכו בנס.
 • "עד חצי המלכות" –

או – אם תבקש המלכות

או – את בית המקדש לא אוכל לתת

 • למה הזמינה את המן?

(בברייתא יש 10 הסברים + 2 באמוראים, נחלק אותם כאן לקבוצות):

 1. A.ר"א (1) ור' יהושע (2) - בשביל לנצח אויב תאכיל אותו (וכן שני ההסברים באמוראים)
 2. ר"מ (3) ר"ג (9) – כדי שיהרוג את המן כבר בסעודה (לפני שימרוד, לפני שאחשוראש יתחרט).
 3. ר"י (4) – אם לא תזמין אותו יחשדו שהיא נגדו ויחשדו שהיא יהודיה
 4. ר' נחמיה (5), ר"ש בן מנסיא (7) – הסברים רוחנייםשעם ישראל לא יהיה שאנן ויתפלל או לעורר את רחמי ה' לנוכח המצב ההזוי שהיא יושבת עם המן במשתה.
 5. רי"ס (6), ריה"ש ב"ק (8), ר' אליעזר המודעי (10) – עצם זה שיהיה בסעודה זה כבר יגרום לו לתקלה (שהמן יכשל במשהו, שהמלך יחשוד בשניהם ויהרוג את שניהם, שאחשוראש יקנא בהמן).
 • "ורוב בניו" – היו להמן עוד בנים –

10 ניתלו, 10 מתו, ועוד 10/70/188 מחזרים על הפתחים.

 • (טו. 2-) "וכל זה איננו שווה לי" – מסופר שבעבר מרדכי הלווה להמן כסף בתמורה שימכור את עצמו לעבד למרדכי, ולכן "זה בא בפרוזבולי, וזה בא בפרוזבוטי".
 • "וכל זה" – היה כתוב לו על הדף את עושרו.
 • אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך (ברכת ארונה לדוד וברכת דריוש לדניאל)
 • אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך (קללת אבימלך התקיימה בשרה)
 • ה' שם מים ורק אח"כ כלי קיבול (עננים).
 • כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם (אסתר בשם מרדכי על בגתן ותרש).
 • צדיק אבד – רק לדורו אבד.
 • "וכל זה איננו שווה לי" – ראינו לעיל שהמן מכר עצמו לעבד למרדכי.

מאמר מוסגר – עוד 7 מימרות של ר"א בשם ר' חנינא -

ישעיהו כח – ה' יעשה עטרה לראש הצדיקים, שעושים עצמם כשיריים.

 

חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב