בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

לאה יפה בת נעימה גולסטן
אריה בן נעימה גולסטן

פתיחה להלכות שקצים שרצים ורמשים

undefined

בית מדרש ג. אסף

תשרי תשע"ה
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א. שלש סיבות לחומרת איסור אכילת שרצים שקצים ורמשים: 1. באיסור זה ניכר ההבדל בין ישראל לעמים 2. חיות אלו מסמלות את החומריות בעולם 3. האיסור מצוי מאד וקשה להישמר ממנו.
ב. שלשה סוגי שרצים אסורים מדאורייתא: 1. שרץ המים (ארבעה איסורים) 2. שרץ הארץ (חמשה איסורים) 3. שרץ העוף (ששה איסורים).
ג. שרץ המים כולל: סרטנים, תולעים וטפילים שעל עור הדגים וכדומה.
שרץ הארץ כולל: תולעים, חרקים וכדומה.
שרץ העוף כולל: זבובים, דבורים וכדומה.

א. טעם איסור אכילת שרצים, שקצים ורמשים
התורה החמירה באיסור אכילת שרצים, שקצים ורמשים יותר משאר איסורי אכילה. החומרה מתבטאת בשני דברים:
א. האיסור מוזכר שמונה פעמים (כפי שיבואר להלן).
ב. התורה קשרה בין האיסור ליציאת מצרים.
שלש סיבות לחומרה יתירה זו:
א. בהימנעות משקצים ורמשים ניכר ההבדל שבין ישראל לעמים יותר מבשאר איסורי מאכלות1.
ב. שקצים ורמשים קרובים לאדמה, והדבר מרמז על דרגתם החומרית הנמוכה ועל השפעתם השלילית בנפש האדם ששואפת לגדולות2.
ג. מאחר ואיסור זה מצוי מאד. "ואי אפשר להזהר מלהכשל בהם אם לא בזהירות גדולה. לפיכך הוצרך הכתוב לזרז ביותר ולהרבות לאוין"3 (לשון הפרי חדש)

ב. איסור אכילת שרצים
שלשה סוגי שרצים אסורים מן התורה: שרץ הארץ, שרץ המים ושרץ העוף.
האוכל כל אחד משרצים אלו עובר בכמה איסורים4 (מסודרים מן הקל אל החמור):
האוכל שרץ המים (כגון: סרטנים, תולעים וטפילים שעל עור הדגים וכדומה5), עובר על ארבעה איסורים (שנים מפורשים בשרץ המים ושנים משותפים לכל השרצים):
א. 'וְכֹל אֲשֶׁר אֵין לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת... מִבְּשָׂרָם לֹא תֹאכֵלוּ וְאֶת נִבְלָתָם תְּשַׁקֵּצוּ' (ויקרא יא י-יא)
ב. 'וְכֹל אֲשֶׁר אֵין לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת לֹא תֹאכֵלוּ טָמֵא הוּא לָכֶם' (דברים יד י)
ג. 'אַל תְּשַׁקְּצוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ...' (ויקרא שם מג)
ד. '...וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם וְנִטְמֵתֶם בָּם' (המשך הפסוק הקודם)
האוכל שרץ הארץ (כגון: תולעים, חרקים וכדומה6), עובר על חמישה איסורים (שנים משותפים לכל השרצים ועל שלשה איסורים נוספים):
א. 'וְכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ שֶׁקֶץ הוּא לֹא יֵאָכֵל' (ויקרא שם מא)
ב. '...לְכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ לֹא תֹאכְלוּם כִּי שֶׁקֶץ הֵם' (ויקרא שם מב)
ג. 'וְלֹא תְטַמְּאוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל הַשֶּׁרֶץ הָרֹמֵשׂ עַל הָאָרֶץ' (ויקרא שם מד)
ד. איסור ג' בשרץ המים
ה. איסור ד' בשרץ המים
האוכל שרץ העוף (כגון: זבובים, דבורים וכדומה7), עובר על שישה איסורים:
חמשת האיסורים של שרץ הארץ ואיסור נוסף לאוכל שרץ העוף - 'וְכֹל שֶׁרֶץ הָעוֹף טָמֵא הוּא לָכֶם לֹא יֵאָכֵלוּ' (דברים יד יט).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il