בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

סבל עם ישראל לאורך הדורות

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשס"ד
2 דק' קריאה 4 דק' האזנה
כאשר עמ"י יגאל גאולה שלמה וירום ונישא וגבה מאד, אז יתברר למפרע איזה תפקיד עמ"י מילא בימי גלותו. מדוע הוא סבל יותר מכל העמים? מדוע היה למשל ולשנינה עד שהגויים זלזלו בו ואמרו: איך אתם טוענים שאתם קרובים אל ה' יותר מכולם כאשר אתם נמצאים בשפלות ודלות? מי שקרוב אל ה' - ה' שומר עליו ומטיב איתו, ואתם נרדפים ומעונים בצער וביגון יותר מכל העמים! אבל לעתיד לבוא, אז הכל יובן, אז יתברר כי כל מה שעמ"י סבל, זה לא היה מחסרונו אלא ממעלתו.

ואלו דברי הנביא ישעיהו בפרק נ"ב: "הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאד" ושם נאמר:
"נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי וכמסתר פנים ממנו, נבזה ולא חשבנוהו. אכן חליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע, מוכה אלוהים ומעונה והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומינו עליו ובחבורתו נרפא לנו".

כלומר: הסבל שעמ"י סבל לא היה רק בגלל עוונותיו הוא, אלא הוא נושא את עוון עוונות כל העולם. כי עמ"י הוא הלב שבאומות והלב הוא רב חלאים מכל האיברים ורב הבריאות מכל האיברים. הלב רגיש ופגיע, כל דאגה וכל יגון, אהבה ושנאה, פחד - משפיעים עליו מיד. כל תנועה מהירה, כל אירוע באחד האיברים - משפיע על הלב. ומאידך, הלב בגלל רגישותו - מותנה קיומו בבריאות שלימה, אחרת - אינו יכול לתפקד. לא יכולים להיות בו פצע וחבורה כמו בשאר האיברים, הוא רב הבריאות כי כל האיברים תלויים בו ולכן הוא גם רב החלאיים.

וכך ישראל בעמים. ישראל סובלים יותר מכולם מפני שהם נושאים עליהם את עוונות כולם, הם האחראים, הם הלב ועל-כן אמר ה': "רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על-כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם". ומאידך, אין הקב"ה משהה את עוונות עמ"י עד שיצטרפו לחשבון גדול שיביאו חס-ושלום לאבדן גמור, כמו שעשה לאמור שנאמר בו: "כי לא שלם עוון האמורי עד הנה" על-כן הניחם עד שישלם עוונם והמיתם. מה שאין כן בישראל: הקב"ה מוחל עוונות עמו ומעביר ראשון ראשון, שלא יצטרפו ביחד.

אם כן, אומר הכוזרי: אנחנו נתונים בצרה עת כל העולם כולו במנוחה, אבל המכאובים האלו מחזקים את אמונתינו, הם מביאים לזיכוך הטהורים שבתוכינו, ולהסרת הסיגים מקירבנו, ועל ידי כן ידבק העניין האלוקי בעולם. כי זה כל עניינו של העולם, שיהא הוא דבק בעניין האלוקי, וזה ע"י הראויים לכך, ע"י הלב שבאומות, ע"י ישראל, ע"י אנשי הרוח הגדולים שבישראל שהם סגולת הסגולה, הם הנביאים והחסידים.

לסיכום, הגדרת ישראל "לב שבאומות", מראה מצד אחד את מעלתם של ישראל, ומאידך את הקשר של עמ"י לכל העמים.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il