בית המדרש

  • ספריה
  • לזמן הזה - יום ירושלים
קטגוריה משנית
לחץ להקדשת שיעור זה
undefined
2 דק' קריאה
הדיבורים על אפשרות של חלוקת ירושלים עיר הקודש, הנובעים מחולשת הדעת וחסרון אמונה, מחייבים אותנו לחזק את הקשר שלנו לירושלים ביתר עוז. רבי יהודה הלוי מסיים את ספר הכוזרי במילים:
"אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד, כי רצו את אבניה ואת עפרה יחוננו" (תהילים קב, יד-טו), זאת אומרת, ירושלים לא תבנה כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית תשוקה, עד אשר יחוננו את אבניה ואת עפרה.
כעת בידינו הדבר. אנחנו יכולים להראות את חיבתנו הגדולה לירושלים, לבוא לבקר בה, לחונן את אבניה ואת עפרה, בזה אנו פועלים הרבה. ומי שבידו לפעול במעשים גדולים יותר, להשתתף ברכישת בתים בירושלים העתיקה, בעיר דוד ובכל סביבותיה, הוא קרוא לפעול ולעשות.
התורה ציוותה אותנו במצווה מיוחדת של עליה לרגל לירושלים ולבית המקדש שלוש פעמים בשנה. אף על פי שלדאבון ליבנו בית המקדש חרב ואין אנחנו יכולים לקיים מצווה זו כמאמרה, בוודאי נכון לבטא את תקוותנו ורצוננו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אז נוכל לקיים המצווה בשלמותה. בינתיים אנו יכולים וגם צריכים להשתדל ולבוא ברגל לירושלים לספוג את הקדושה שעדיין נמצאת בה גם בחורבנה, לסוב את ציון ולהקיף אותה, ולהתפלל על יד שריד בית מקדשנו שהשכינה לא זזה ממנו.
מה טוב אילו קמו אנשי מעשה, אנשי ארגון אוהדי ירושלים, ויארגנו "מבצע פסח בירושלים" - למלא את ירושלים באורחים בפסח, לארגן אירוח בכל הישיבות ומוסדות החינוך בירושלים בפסח, לקיים ימי עיון ושיעורים בנושא ירושלים והמקדש באולמות הגדולים שבירושלים, לעשות את חג הפסח כפי שהוא צריך להיות - חג של התקדשות והתרוממות רוחנית. אם לא ניתן לחוות ולהראות ממש בבית המקדש, אזי לעסוק בתוכן הרוחני של ירושלים ולהתרומם ולספוג מקדושת ירושלים.
כמובן כאן המקום לשוב ולבטא את הזעזוע וההסתייגות מהרעיון המוזר לנסוע לחוץ לארץ לפסח. דומה שאין דבר יותר מעוות מלנסוע לחגוג את הפסח בחוץ לארץ, בטומאת ארץ העמים, שבכל רגע שאדם נמצא בחוץ לארץ הרי הוא כמי שאין לו אלוה וכמי שעובד עבודת כוכבים, כפי שאמר דוד כאשר ברח לחוץ לארץ: "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלוקים אחרים" (שמואל א כו, יט; כתובות קי, ב). בימי החג הנקראים מקראי קודש, הננו קרואים להתקרב למקום הקודש, לארץ ישראל ולירושלים ולא להתרחק חס וחלילה מהקדושה. והנני שב לראשית דברי - בתקופה זו שאנו נמצאים בעיצומו של המאבק על ירושלים הננו קרואים לחונן את ירושלים בפועל! ובזה יכולים הכול לפעול ולהשתתף, לבוא ולהביע את חיבתנו אליה, ובזה היא נקנית (ראה והגדת לבנך, עמ' 61-59).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il