בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

38. ישראל אשר בך אתפאר

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשס"ה
2 דק' קריאה 5 דק' האזנה
ישראל מספרים תהילת ה' בעולם, זו מהותם של ישראל: "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו". ויותר ממה שהם מספרים תהילת ה' בדיבור ובהסברה, הם עושים זאת בעצם אורח החיים שהם חיים! חיי תורה ומצוות, חיים אלוקיים. והקב"ה מתפאר בהם כמו שאמר ישעיהו הנביא: "ישראל אשר בך את פאר".

כאשר שמע מלך כוזר את הדברים האלו, שהקב"ה מתפאר בישראל, התפלא ואמר: וכי הקב"ה, שהוא מרומם על כל ברכה ותהילה, מתפאר בבשר ודם? האם אין כאן הפרזה?
אמר לו החבר: אילו נאמר שהקב"ה מתפאר בשמש, האם זה כן היה מתקבל על דעתך?
אמר מלך כוזר: בודאי, מה יש להשוות? השמש - הרי על ידה כל קיום העולם. אמר לו החבר: האם האור הרוחני האלוקי, הוא פחות מהאור הגשמי - מאור השמש? וכמו שע"י השמש הקב"ה מאיר לעולם ומקיים את העולם, כך ע"י ישראל מתגלה האור הרוחני, האור האלוקי. ולפני הופעת עמ"י על במת ההסטוריה היו בני אדם תועים ונבוכים ומחפשים כעיוורים באפילה להבין את עניינו של עולם, את מקורו, את מגמתו. אלו טעו בע"ז ואחרים תעו במבוכת הכפירה, ולא מצאו פשר בריאתו של העולם.

עד שבאו ישראל ונתעלו, ונעשו ראויים שיחול עליהם האור הא-לוקי. ונעשו להם ניסים ומופתים על-טבעיים. ומאז נראה עין בעין שיש לעולם שופט ומנהיג ושומר. ע"י ההנהגה הא-לוקית שהקב"ה הנהיג את ישראל, נתגלה הקב"ה בעולם. מהם למד העולם להכיר את ה' א-לוקי העולם האחד. מהם למדה האנושות להרחיק את ע"ז ולהתרחק מהגשמה של הענין הא-לוקי. עד שהיום רובו של העולם מודה בבריאת העולם ובא-לוקי עולם, וכל זה ע"י ישראל.

אם-כן, אם בבריאת השמש יש מקום להשתבח, הרי בהארת האור האלוקי בעולם, על אחת כמה וכמה.

את הרעיון הזה אפשר למצוא, אומר החבר, בדברי דוד המלך במזמור: "השמים מספרים כבוד א-ל מעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחווה דעת". השמים מספרים כבוד ה' בעצם מציאותם: "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה". הסיפור שלהם בלא אומר ובלא דברים "בלי נשמע קולם" והשמש מספרת כבוד א-ל: "והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כיגבור לרוץ אורח".

הסיפור של כבוד ה' ע"י השמים, ע"י השמש, הוא אמנם עצום, הוא נפלא, אך יש דבר גדול, יש סיפור נפלא מזה לאין ערוך - סיפורה של התורה. והמזמור ממשיך: "תורת ה' תמימה משיבת נפש. עדות ה' נאמנה מחכימת פתי". ומי מספר את סיפור התורה? עמ"י! ואילולי בנ"י לא היתה התורה בעולם.

מעלת בנ"י אינה באה מכוחו של משה, להיפך, אומר החבר: גדולת משה מכוחם של ישראל. תחילה בחר הקב"ה בהמון זרע אברהם, יצחק ויעקב, ומתוך כך בחר במשה שעל ידו יגיע הטוב אליהם. עמ"י אינו נקרא "עם משה" אלא "עם ה'" "עם א-לוקי אברהם", על-כן, לא יפלא אפוא שהנביא אומר: "ישראל אשר בך אתפאר".

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il