בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
קטגוריה משנית
  • הלכה מחשבה ומוסר
  • שיעורי אמונה נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה
undefined
2 דק' קריאה
האדם הוא עולם קטן. בינינו כל אחד יודע, מה שכל אחד יודע רק על עצמו, כמה שהוא עולם, עולם ומלואו. והעולם הקטן הזה, כמו גם העולם הגדול, עומד על שלושה דברים.
שלושת הדברים הם שלושת סוגי עבודת ה' שלנו, תורה, תפילה ("עבודה"), ומצוות (פעמים רבות שהביטוי "גמילות חסדים" מכוון לכלל המצוות). גם התורה והתפילה הן מצוות, אבל הן שונות מכל שאר המצוות בכך שהן "קו" שלם שעומד בפני עצמו בקשר בינינו לבין ה'.
שלושת הסוגים האלו הם החלוקה הכללית ביותר של עבודת ה' וחייבים לעסוק בשלושתם, כי כל אחד מביא לידי גילוי צד אחר והכרחי בקשר בינינו לבין ה', ורק בשלושתם יחד אנו עובדים את ה' בשלמות.
על הפסוק "פדה בשלום נפשי" אמרו חז"ל ש"כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם" (ברכות ח, א). דווקא שלושת הקווים האלו יחד מביאים לגילוי של ה' בעולם.
תורה
התורה היא חכמתו של ה'. עיקרה של התורה הוא ההבנה שלה. בלימוד תורה האדם מקשר את שכלו, שהוא הדבר העיקרי והחשוב אצל האדם, מותרו מן הבהמה, בשכלו של הקדוש ברוך הוא ונוצרת ביניהם אחדות מופלאה. לימוד התורה הוא התעסקות בדבר שיורד אלינו מלמעלה למטה; אנו מנסים להבין את דבר ה' שניתן לנו ב"מתן תורה".
תפילה
לעומת התורה שהיא עבודת המוח, התפילה היא עבודת הלב: "ולעבדו בכל לבבכם – איזוהי עבודה שבלב זו תפילה". הזמן המיוחד לעורר את אהבת ה' ויראתו, שתי המצוות היסודיות כל־כך, הוא בזמן התפילה. אז פותחים את הלב ומכוח פתיחה זו עובדים את ה' כל היום ומחוברים אליו. התפילה היא עבודה של "מלמטה למעלה" והיא "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה". לעומת התורה שיורדת אלינו מלמעלה, בתפילה צריך לעלות אט אט עד השמים.
מצוות
המצוות הן הביטוי המעשי של ההבנה והרגש. בלעדיהן חסר העיקר מן הספר מכיוון שאנחנו חיים בעולם הזה שהוא בתכל'ס עולם של מעשים ולא של רגשות. בחסדו הגדול, נתן לנו הקדוש ברוך הוא תרי"ג מצוות להתחבר איתו במעשים. פשוט – לעשות את מה שהוא רוצה. זה נדמה כהתעסקות נמוכה יותר מלימוד תורה ותפילה, אבל האמת היא שקיום המצוות המעשי הוא גבוה יותר מבחינה זו שאנחנו עושים את מה שבורא העולם מבקש, וזוכים לשנות את העולם ולהפוך אותו לדירה לה' יתברך. המצוות עושות את העבודה.

בסדרה שנתחיל מגיליון זה נתעסק בעזרת ה' בעמוד התפילה. ננסה לפתוח את הלב לעבודת ה' השייכת ללב, וכשהוא יהיה פתוח אין ספק שנלמד יותר תורה ונקיים יותר מצוות. אנא אבינו שבשמיים, ראה רצוננו לעשות רצונך, ראה כמה אנו משתוקקים להצליח לשפוך נפשנו לפניך בהתלהבות ובפנימיות, ביראה ובאהבה. אנא, הצליח דרכנו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il