ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש הלכה מחשבה ומוסר הלכה יומית

הדלקת אש על ידי יהודי, עובדת זרה

לחץ להקדשת שיעור זה
להורדת דף מקורות (PDF)
עיקרי ההלכות
א. ישראל שהדליק אש וגוי בישל עליה - לדעת רמ"א התבשיל מותר ולדעת השו"ע התבשיל אסור. לפיכך במסעדות ואולמות שהמשגיח רק מדליק את האש והטבח הוא גוי, לשיטת השו"ע יש בזה משום בישולי גוים.
ב. על מנת להתיר את התבשיל לדעת השו"ע, צריך שהיהודי יניח את הסיר על האש או ישתתף בתהליך הבישול לפני שהמאכל יגיע לשיעור 'בן דרוסאי'.
ג. קשישים הנעזרים בעובד זר - יש אומרים שאין בזה משום בישולי גוים, מפני שלא גזרו על חולה שאין בו סכנה. אם היהודי ידליק את האש במקרה זה, מותר גם לנוהגים כדעת השו"ע, מכח ספק ספיקא.

א. הדלקת האש על ידי יהודי
מבואר בתלמוד שאין איסור פת גויים במקרה שיהודי הדליק את האש המוסקת התנור, אף שהגוי עשה את שאר פעולות האפייה.
בבישול גוי נחלקו השו"ע ורמ"א. לדעת השו"ע הדלקת האש על ידי יהודי לא מועילה להתיר בישול גוי, אך לדעת הרמ"א פעולה זו מתירה את התבשיל, ומה שיבשל הגוי אחרי שהיהודי הדליק את האש מותר באכילה.
למחלוקת זו משמעות במקרים מצויים לרוב, לדוגמא: האם מספיק שהמשגיח ידליק את האש במסעדות ואולמות שמבשלים בהם גויים, או במפעלי מזון שעובדים בהם גויים.
לדעת הט"ז במקרים הנ"ל יש לאסור, לפי שגם ההיתר בהדלקת האש על ידי יהודי הוא רק במקרה שבו הבישול מתבצע בבית היהודי. [אולם, ייתכן שמסעדה או אולם בבעלות יהודית, דינם יהיה כבית ישראל וצ"ע]. מאידך לפי פשט דברי הרמ"א בל מקרה שהיהודי הדליק את האש אין איסור בישולי גויים.
גם לשיטת השו"ע, אפשר להתיר את בישול הגוי אם היהודי יניח את הסיר או המחבת על האש לפני שיגיע התבשיל לשיעור 'מאכל בן דרוסאי'. ובשעת הדחק גם אם היהודי נטל חלק פעיל בתהליך הבישול לאחר שהתבשיל נתבשל כמאכל בן דרוסאי, מותר 1 .

ב. הכנת אוכל לקשיש על ידי עובדת זרה
שאלה נוספת שמצויה מאד בימינו נוגעת לקשישים הזקוקים לעזרה סיעודית. במקרים רבים שוכרים עובדים זרים שיסייעו לאותם קשישים בחיי היום יום, בין היתר בבישול והכנת אוכל. האם יש בזה משום בישולי גוים?
הציץ אליעזר התיר במקרה כזה מאחר ויש אומרים שחולה שאין בו סכנה, מותר בבישולי גוים. וגם אם נאסור לחולה, אם היהודי ידליק את האש מותר גם לספרדים, מפני שישנם טעמים נוספים להיתר:
א. יש פוסקים שסוברים שבבית ישראל אין בישולי גוים.
ב. יש פוסקים שסוברים שאין איסור בישולים גויים בשפחה המושכרת לישראל.
יוצא, שבצירוף סברות אלו יש ספק ספיקא נגד השו"ע: ספק שמא הלכה כרמ"א שמתיר בהדלקת האש, ואפילו אם אין הלכה כרמ"א, שמא בבית ישראל או בשפחה המושכרת לישראל, מותר. מכיון שלדעת פוסקים רבים מקלים בספק ספיקא נגד דעת השו"ע, ניתן להקל במקרה זה 2 .


עוד בנושא הלכה יומית

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il