בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • הדרך להנהגה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

עפרה מרמלשטין

חיה פוליטית

undefined

הרב יונתן מאלי

חשוון תשע"ו
3 דק' קריאה
אומרת הגמרא 1 :
אמר רבי ענני בר ששון: למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה 2 ? לומר לך: מה קרבנות מכפרין, אף בגדי כהונה מכפרין.
כותונת מכפרת על שפיכות דמים, שנאמר: וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכותונת בדם.
מכנסים מכפרים על גילוי עריות, שנאמר: ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערווה.
מצנפת מכפרת על גסי הרוח. מנין? אמר רבי חנינא: יבא דבר שבגובה ויכפר על גובה.
אבנט מכפר על הרהור הלב, מקום האבנט – כנגד הלב.
חושן מכפר על הדינין, שנאמר: ועשית חושן משפט.
אפוד מכפר על עבודת כוכבים, שנאמר: אין אפוד ותרפים.
מעיל מכפר על לשון הרע. מנין? א"ר חנינא: יבוא דבר שבקול, ויכפר על קול הרע.
וציץ מכפר על עזות פנים, בציץ כתיב: והיה על מצח אהרן, ובעזות פנים כתיב: ומצח אשה זונה היה לך.

הכהן הגדול, הרי הוא שלוחם של ישראל כולם. בגדיו, הרי הם בגדי עם ישראל.
בשעה שהכהן לובש על פי ציווי ה' מכנסיים, מכנסיים אלו, המכסות בשר ערווה, מכפרות על גילוי עריות בעם ישראל כולו.
בשעה שהכהן לובש מצנפת, דבר המביא לידי שפלות הרוח ויראת שמיים, הרי לבישה זו מכפרת על גסות הרוח.
וכן על זה הדרך, כדברי רבי ענני בר ששון.
אך יש לשאול על הכותונת של הכהן הגדול:
מה הקשר בין שפיכות דמים ללבישת הכותונת, ומה הראיה מאחי יוסף שניסו להוליך שולל את אביהם וטבלו את הכותונת בדם?
הכותונת, היא הלבוש העיקרי של הכהן, מעין גלימה המכסה את כל גופו, מצווארו עד כפות רגליו. הבגדים הם כבודו ודמותו של האדם. רבי יוחנן 3 היה קורא לבגדים כבוד, אדם ערום מוגדר ללא כבוד. 4
אומר רבי ענני שפגיעה בכבודו של אדם היא תחילת רציחתו. לכן, אחי יוסף הפשיטו את יוסף לפני שזרקו אותו לבור וכך היה להם "קל" יותר [נפשית] להשליכו אל הבור 5 .
הלבוש המכובד של הכהן הגדול, הכותונת, שהיא הבגד העיקרי, מכפרת על שפיכות הדמים שכמעט תמיד מתחילה בזלזול האדם ורמיסת כבודו.
כלפי מה דברים אמורים?
עברנו כעת ימי בחירות ואנו מצויים עדיין בתוך מערכה פוליטית חמה.
לעתים, יש מחשבה פסולה, האומרת שנציגי צבור הם מרמס לגיטימי ללשונו של כל אחד. עדות לכך הוא הביטוי: "חיה פוליטית".
אמרת: פלוני הוא "חיה פוליטית", אמרת שממילא אפשר להשתלח ולדבר בו כל מה שעולה על הדעת.
כיוצא בזה קריקטורות המציגות באופן נלעג ומבזה חברי כנסת, לעתים הם מוצגים כחיות ולעתים כדמויות המזכירות עיתונות באירופה מלפני שבעים שנה. 6
ההיפך הוא הנכון! נציג צבור הוא אדם מכובד ביותר. כבודו הוא כבוד הצבור אותו הוא מייצג. אין אף חבר כנסת, ראש עיר וכיוצא בזה המסכים שידמו אותו לחיה 7 ואין צבור המוכן שכך יבזו את שליחיו!
נבחר צבור הוא בשר ודם, אדם ככל האדם, והוא נפגע כאשר מבזים אותו בעיתונות ובאמצעי התקשורת השונים, אין אדם עם "עור של פיל".
בנוסף, רוב מוחלט של משרתי הצבור יש בעברם עשייה חשובה למען עם ישראל, והתייחסות מבזה מחטיאה את האמת הכוללת של האישיות.
איזהו מכובד? המכבד את הבריות! שנאמר: כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו 8 :
כבוד הבריות הרי הוא כבוד השכינה!
בקורת על מעשים דעות ומדיניות - טוב שתהיה. גלישה לביזיונות אישיים – פסולה.
בעבר, אמירה לא מכובדת כלפי המלך הייתה מוגדרת כמרידה במלכות שניתן להרוג עליה בבחינת "מורד במלכות".
לטעמי, היה ראוי לחוקק חוק של כבוד נציגי הצבור, ואם יש חוק, אזי יש להקפיד עליו שבעתיים.
אמנם ברור שלא החוק הוא הפתרון אלא חינוך הוא הפתרון.
חינוך לכבוד האדם, לכבוד האיש הישראלי, לכבוד האומה הישראלית, וממילא כבוד לנציגי חלקיה השונים והמגוונים של האומה!
נתבונן מעט על התנהלותו של דוד לפני היותו מלך:
דוד מציל את שאול ופועל לטובתו פעמים רבות. מנגד, שאול מנסה פעם אחר פעם להרוג את דוד. כתגובה, דוד כורת את כנף מעילו של שאול.
מיד אחר כך דוד חוזר בו ומתחרט:
וַֽיְהִי֙ אַֽחֲרֵי־כֵ֔ן וַיַּ֥ךְ לֵב־דָּוִ֖ד אֹת֑וֹ עַ֚ל אֲשֶׁ֣ר כָּרַ֔ת אֶת־כָּנָ֖ף אֲשֶׁ֥ר לְשָׁאֽוּל:
סברות רבות יכולות להיות לדוד, מדוע יש לבזות או להרוג את שאול, ואכן סברות אלו אומרים לו אנשיו, ואף מגדילים ואומרים לו לדוד שכך הקב"ה סובר!
וַיֹּאמְרוּ֩ אַנְשֵׁ֨י דָוִ֜ד אֵלָ֗יו הִנֵּ֨ה הַיּ֜וֹם אֲֽשֶׁר־אָמַ֧ר ה' אֵלֶ֗יךָ הִנֵּ֨ה אָנֹכִ֜י נֹתֵ֤ן אֶת אֹֽיִבְךָ֙ בְּיָדֶ֔ךָ וְעָשִׂ֣יתָ לּ֔וֹ כַּאֲשֶׁ֖ר יִטַ֣ב בְּעֵינֶ֑יךָ 9 .
דוד ממאן להקשיב להם. דוד מבין שלא הקב"ה מדבר מגרונם של אנשיו אלא יצר הרע של שנאת חינם מדבר מגרונם.
יש לכל אחד ואחת מאתנו ללמוד מאדוננו דוד המלך, כיצד לנהל מאבק פנימי כיצד להתבטא וכו', ורק על יסודות ישרים ועמוקים אלו תבנה מלכות ישראל.
^ 1.זבחים פח ע"ב.
^ 2.ויקרא פרקים ו ז ח
^ 3.בבא קמא צא ע"ב.
^ 4.בבא קמא פו ע"ב
a class="footnote" name="5b" href="#5a">^ 5.
^ 6.יש להעיר של"פתרון הסופי" קדמו שנים של בזיון היהודים והיהדות, ושנים אלו היו הכשרת דעת הקהל למה שהתרחש אחר כך.
^ 7.לבד מדמויי כבוד כגון גור אריה יהודה וכו'.
^ 8.אבות ד א.
^ 9.שמואל א כד ד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il