בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • עיונים בעניני חנוכה
קטגוריה משנית
  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה
undefined
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א.למרות שעל מצווה שניתן לקיימה על ידי שליח מברכים בדרך כלל בנוסח 'על מצוות', בנר חנוכה מברכים 'להדליק'.
ב.נחלקו המנהגים אם לברך 'להדליק נר חנוכה' או 'נר של חנוכה'. לכל מנהג מקורות מבוססים.
ג.יש לברך את כל הברכות (בלילה הראשון שלש, בשאר הלילות שתיים) לפני ההדלקה.

א. ברכת להדליק נר חנוכה
בגמרא למדנו "מאי מברך? מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה".
יש ראשונים שסברו שצריך לברך בנוסח: 'על הדלקת נר של חנוכה'. מאחר והכלל הוא שאם אפשר לעשות את המצווה על ידי אחר, מברכים 'על מצוות'.
למעשה, נפסק להלכה לברך 'להדליק', והראשונים והאחרונים הסבירו בכמה הסברים מדוע בנר חנוכה אנו חורגים מהכלל.
אחד ההסברים המעניינים הוא הסברו של הרא"ש: מאחר ובפועל מתוך חביבות המצווה כל אחד מדליק, נחשבת המצווה כמצווה שמוטלת על כל אחד ואחד וכאילו אין בה דין שליחות 1 .
שאלה נוספת נוגעת לנוסח ברכה זו. יש מברכים 'נר חנוכה' ויש מברכים כלשון הגמרא 'נר של חנוכה'.
החיד"א מסביר את מנהג המברכים 'נר חנוכה' כך: "כי נר חנוכה אסור להשתמש לאורה, ולזה אומר נר חנוכה, להורות כי הנר אינו כי אם למצות חנוכה. מה שאין כן נר שבת, הכונה נר שאנו משתמשים בו ונרו יאיר לתועלתנו, וזה הנר המאיר הוא של שבת" 2 .

ב. זמן הברכה
'כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן', כלומר שיש לברך על המצווה לפני קיום המצווה. לכן, יש לברך להדליק נר של חנוכה לפני ההדלקה.
נחלקו הראשונים בברכת שעשה ניסים (ושהחיינו בלילה הראשון).
מצד אחד ברור שברכה זו אינה מוגדרת כברכת המצוות, לכן לכאורה אין חובה לברך שעשה ניסים לפני ההדלקה. ואדרבה, ישנו צד להעדיף לברך לאחר ההדלקה כשהוא רואה את הנרות ויש 'פרסומי ניסא'. מצד שני, אולי צריך להסתכל על כל הברכות כיחידה אחת ולברכן יחד.
להלכה פסק רמ"א שיש לברך את כל הברכות לפני ההדלקה 3 .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il