בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

מקום ההדלקה מספר הנרות

undefined

בית מדרש ג. אסף

אדר ב תשע"ו
עיקרי ההלכות
א. מקום הדלקת הנרות- ליד שלחן האוכל, מפני שבמקום זה יש גם כבוד שבת וגם עונג שבת.
ב.יש לדאוג לתאורה גם בשאר חלקי הבית.
ג. מעיקר הדין די בנר אחד, אך נהגו ישראל שלא לפחות משני נרות.
ד יש נוהגים להוסיף נרות כנגד עניינים שונים.

א. מקום ההדלקה
כבר למדנו שיש בהדלקת נרות שבת שני עניינים, עונג שבת וכבוד שבת. עניינים אלו, משפיעים גם על מקום ההדלקה.
רמ"א פסק בשם האור זרוע "עיקר הדלקה תלויה בנרות שמדליקין על השלחן, אבל לא בשאר הנרות שבבית". כלומר, את הברכה על הדלקת נרות מברכים בנרות שמדליקים במקום האכילה ולא בנרות שמדליקים בשאר הבית.
הסיבה היא מאחר ועיקר מצוות הדלקת נרות שבת היא במקום האכילה, שיש בהדלקה זו גם עונג וגם כבוד. יחד עם זאת, יש לדאוג לתאורה גם בשאר חדרי הבית 1 .

ב. כמה נרות להדליק?
מעיקר הדין מספיק להדליק נר אחד ויוצאים בזה ידי חובה. אבל, מצווה להרבות בנרות. ונהגו ישראל שלא לפחות משתי נרות, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור 2 .
מנהגים נוספים במספר הנרות:
יש נוהגים להדליק שבעה נרות כנגד ימי השבוע. יש הנוהגים להדליק עשרה נרות כנגד עשרת הדברות ויש נוהגים להדליק נרות כמניין בני הבית 3 .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il