ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

פרשת ראה

בית מדרש פרשת השבוע חומש דברים ראה Bookmark and Shareגירסת הדפסה
שלח לחבר


פרשת ראה

מתוך הספר "תורה על הפרשה"סוכם על ידי תלמידים

מוקדש לעילוי נשמת
ר' אברהם בן דוד ז"ל

"ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך" )יג, טו)

פסוק זה נאמר לגבי עיר הנידחת, אולם מצינו כעין פסוק זה בענין איש או אשה אשר פנו לעבודת אלילים, ושם נאמר 1 "נעשתה התועבה הזאת בישראל", ואילו כאן נאמר, נעשתה התועבה הזאת "בקרבך", ולא כתוב "בישראל", ויש להבין מדוע שינתה התורה לשונה וחילקה בין עובד ע"ז יחיד לעיר של עובדי ע"ז (הנקראת "עיר הנדחת")?
ומבאר ה"ואד יעלה", שנראה שכאן רמזה התורה על מה שאמרו חז"ל 2 וז"ל "עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות ולמה נכתבה דרוש וקבל שכר", ודרשה זו נרמזת כאן, שלכך כתבה התורה "בקרבך" ולא "בישראל", כי עיר הנידחת באמת אינה "בישראל", אלא היא רק "בקרבך", כלומר אצלך בדעתך ובקרבך על מנת שתדרוש ותקבל שכר ותו לא.
^ 1.יז, ד
^ 2.סנהדרין עא.


חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il