בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • בהר
קטגוריה משנית
  • מדורים
  • הראי"ה בפרשה
לחץ להקדשת שיעור זה
undefined
2 דק' קריאה
1 הציווי "והארץ לא תימכר לצמיתות"
אשר מופיע בפרשתנו, בהקשר להלכות שביעית, זוכה לביאור יסודי כדרכו
של מרן הרב זצ"ל , ומדהים להיווכח באקטואליות של דבריו בימינו אלה, בהם מככב המונח 'כיבוש' במחוזותינו.
מרן הרב קוק זצ"ל מדגיש כי השיבה לארצנו היא בבחינת 'כיבוש בדרכי שלום'. יתירה מכך, אף על פי שמעולם לא
פקעה זכותנו על האדמה הקדושה, בחרנו לשלם על כל שעל בה במיטב כספנו.
2 לעניין זה הוא מביא את דברי רב נחשון גאון
הקובע כי לכל יהודי יש חלק בארצנו ואין בכוחן של אומות העולם
להפקיעו מזכות זו, גם כשהיא גזולה בידיהם. )כמובן שיש לכך גם השלכה מעשית. משום שכבעל קרקע, יכול כל
יהודי לקנות קניין אגב הקרקע שיש לו. (
אולם, מוסיף הרב כי היות והקרקע נכבשת , ויפה הוא כוחו של כיבוש להפקיע את זכות הבעלות הקודמת. אך
3 הכיבוש אינו קניין בפני עצמו ! ועוד דרוש לו קניין בכסף
. והכיבוש בחרב בא במקום קניין בכסף, כשאי אפשר
להשתמש בו.
לדעתו של מרן הרב זצ"ל בארץ ישראל אין קניין כסף תופס , . ואף אין בכוח הכיבוש לבוא במקום הכסף משום
שאין כוח בעולם היכול להפקיע את הקניין של ארץ ישראל. לא זה של היחיד מישראל, ובוודאי לא זה של כנסת
4 ישראל כולה. קניין עם ישראל בנחלת ה', הוא אחד מארבעת הקניינים הנצחיים שהקב"ה טבע בעולמו.
עם זאת, ממשיך הרב, כ'גוי צדיק'- הכיבוש שלנו הוא בדרכי שלום. היינו בקניין כסף – ככל שזה אפשרי- משום
רצוננו לקיים את "ואהבת לרעך כמוך", במישור היחיד ובד בבד גם במישור האומות, ועל ידי כך נזכה שתוסר 'כל
טענה' כלפינו.
5 במדרש בראשית רבה
, קובעים חז"ל כי "בג' )בשלושה( מקומות אין לאומות העולם טענה לומר שגזולים הם
6 בידינו" שהרי שילמנו את מחירם: במערת המכפלה,בשכם, ובבית המקדש
.
לסיום, מדגיש הרב, שאנו זוכים בארצנו בשני הקניינים העצמיים. זה הנצחי של ישראל בארץ מכורתו. וגם בקניין
כסף. וכדברי הירושלמי שבשני דברים זכו ישראל בארצם. "בשבועתם של אבות, ובכיבושם של בנים". כיבוש
כפול - של קנין ושל בנין.

1
ספר ויקרא פרק כה , כג
2
שו"ת מהר"מ מרוטנבורג סימן תקלו .
3
עפ"י הרמב"ם, בהלכות תרומות, פרק א, י, קנין קרקע בארץ ישראל, נקרא כיבוש יחיד.
4
מסכת פסחים , דף פז ,ב
5
בראשית רבה , פרשה עט , א
6
ראו מאמרי הראיה ,עמ' 252( שם מוזכר דווקא 'גורן ארונה'( מעניין ששם מובא דווקא לשון 'שני' מקומות - ללא אזכור שכם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il