ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש הלכה מחשבה ומוסר ענייני דיומא

כ"ח אייר התשע"ו

יום ירושלים

בשביל הנשמהכ"ח אייר התשע"ו
לחץ להקדשת שיעור זה
להורדת דף מקורות (PDF)
במלחמת ששת הימים זכינו לניסים רבים, עליהם אנו מודים ביום ירושלים. גדולי ישראל שחיו באותו הדור קראו לקבוע יום הלל והודיה תוך שימת דגשים שונים. נראה היום שלש התייחסויות שונות לחיוב ההודיה ביום זה:

הרב איסר יהודא אונטרמן
("הצופה", ג׳ אדר תשכ״ח).

"החיוב של פרסומי-ניסא (=פרסום הנס), לפרסם את הנס הגדול, שעשה הקב״ה לנו במלחמה זו נגד אויבינו, שכולם שאפו להשמידנו, ועל ידי עזרתו יתברך, יצאנו ממות לחיים ומאפילה לאור גדול עושה את אמירת ההלל ביום הזיכרון לניצחון ישראל ולשחרור ירושלים לדין דאורייתא גמור, ואפשר לומר הלל כדין בברכה".

הרב אליעזר יהודא וולדינברג – שו"ת ציץ אליעזר
"בחסד ד' עלינו וברחמיו הגדולים זכינו לחזות לאחרונה עין בעין בשוב ד' ציון והחזרת ארץ נחלתו לעם קדשו. ממש כחולמים היינו על הגאולה ועל התמורה לראות איך שבמשך ימים ספורים קוּיָם בנו ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, שומע תפלה שמע וקיבל קול שועת עמו ויצאנו משיעבוד לגאולה ומאפילה לאור גדול, גם כל העמים תקעו כף ובעל כרחם הודו בפיהם כי ה' עליון נורא מלך גדול על כל הארץ ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו יבחר לנו את נחלתינו את גאון יעקב אשר אהב סלה.
כל שערי הארץ נפתחו לפנינו, רוב רובם של השטחים בידנו המה וכל המקומות הקדושים תחת שלטונינו הם, ממש אילו פינו מלא שירה כים ולשונינו רינה כהמון גליו אין אנחנו מספיקים להודות לד' על כל הטוב אשר גמלנו . ועם ההודאה על העבר תפלה ובקשה על העתיד שנזכה לראות במהרה בהופעת ד' בהדר גאון עוזו למלוך בהר ציון משכן כבודו ובירושלים עיר קדשו ונכון יהיה בית אלקים על מכונו בהר ד' יראה ומלך אחד יהיה על כולנו".

הרב שלמה גורן
"ואכן במלחמת ששת הימים, כאשר ראינו עין בעין את נסי ה' ונפלאותיו, כאשר שחררנו את עיר האלקים ומקום מקדשנו ושריד תפארתנו, החלה נבואתו של יחזקאל להתגשם , בהתקדש שם שמים ושם ישראל לעיני עמים רבים בעולם, ובהקבץ נדחי ישראל...היתה בזה משום אתחלתא של תהליך הגאולה , עד אשר נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו".
עוד בנושא ענייני דיומא

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il