בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • סירוב פקודה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

שמחה בת חנה

סירוב פקודה מחזק את צה"ל

דעתו של הרב צבי יהודה זצ"ל; חוקי המדינה מקבלים את תוקפם מכח התורה; כל חוסנו של צה"ל בנוי על המוטיבציה של החיילים.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

אדר א' התשס"ה
2 דק' קריאה
מי אהב את צה"ל יותר ממו"ר הרב צבי יהודה זצ"ל? מי אהב את המדינה יותר ממנו? ודוקא מתוך אהבתו לצה"ל ולמדינה יצא מו"ר בקריאה לצבור "לא תגורו", ואמר "אין שום צד היתר לאיסור תורה זה של מסירת קרקעותינו לגויים ח"ו, לצמיתות בהחלט. ולפיכך החיוב על כל גדול תורה בישראל, על כל איש צבא בישראל, למנוע ולעכב את זה בכל אומץ ועוז ומן השמים יסייעונו 1 . וקבע שיש לעמוד במסירות נפש נגד כפיה לעבור על מצות ישוב א"י ששקולה ככל התורה. ואמר שעל יהודה ושומרון זה לא ילך בלי מלחמה... על גופותינו ועל אברינו" 2 .

אני, כתלמידו שזכה ללמוד ממנו ולהיות בקרבתו במשך כעשרים וחמש שנים, יודע בביטחון מלא שאילו הרב צבי יהודה זצ"ל היה נמצא אתנו, היה קורא לסירוב פקודה לכל חייל ושוטר ולכל מפקד. וזאת מתוך אהבתו למדינה ולצה"ל, ומתוך הכרה שככל שירבו המסרבים – כן הדבר יחזק את צה"ל ואת המדינה. כי אהבתו לצה"ל נבעה מאהבת ד' ואהבת התורה העם והארץ, כי החובה להישמע לפקודות הצבא נובע מתוך מצות התורה, וכי חוקי המדינה מקבלים את תוקפם מכח התורה, וכאשר הם מנוגדים לתורה הם בטלים ואין להם ערך ואי עביד לא מהני.

אצל רבינו התורה והמדינה לא היו ערכים נפרדים המתנגשים זה בזה, אלא ערך אחד והוא התורה, ומכוחה מקבלת המדינה את ערכה הגדול והחשוב.

הממשלה אינה המדינה. ממשלה קמה ונופלת ואחריה באה ממשלה אחרת. המדינה קודש אבל הממשלה אינה קודש אלא אם כן נוהגת על פי התורה.

כל חוסנו של צה"ל בנוי על מוטיבציה עמוקה של החיילים הנובעת מהכרה עמוקה בדבר ערכו של עם ישראל וערכה של ארץ ישראל וקדושתה. וככל שהכרה זו עמוקה יותר, כן איכות החיילים גדולה יותר. ועל כן החיילים הדתיים מצטיינים באיכותם בשל אמונתם בקדושת העם והארץ. וגודל אמונה זו הוא שמחייב אותם לסרב להשתתף בעקירת יהודים מנחלתם בארץ ישראל. הצבא לא ייפגע מהסירוב, אפילו אם רוב הצבא מסרב, אלא הצבא יתחזק ויתעצם. מי שאומר שהצבא ייפגע הוא משתמש בטענה דמגוגית שאין בה ממש. כשם שאי אפשר להשתמש בטענה זו לחייב חייל לחלל שבת ולאכול מאכלות אסורות, כן אי אפשר להשתמש בטענה זו לחייב לעבור על מצות ישוב ארץ ישראל.

הקריאה לסרב פקודה בעקירה – אין קריאה דמוקרטית ממנה. כי אם היא תשמע ורוב הצבא יסרב למלא את הפקודה – הרי זה מוכיח כי העם נגד העקירה וצריך לקבל את דעת העם. וגם אם רק מיעוט יסרב למילוי הפקודה – זו זכותו הדמוקרטית להיות נאמן לאמונתו ואין לחייב אנשים לעבור על אמונתם.

אדרבא, הכפייה למשמעת עיוורת בנושא כה עקרוני היא מסכנת את הצבא וכל בר דעת יכול להבין זאת.

הכפייה למשמעת עיוורת תפגע במוטיבציה של החיילים האיכותיים ביותר לשרת בצבא ולהמשיך בפיקוד.

על כן אני קורא להקשיב לדברי מו"ר הרב אברהם שפירא שליט"א שהוא ממשיך בזה בדרכו של מרן הרב צבי יהודה זצ"ל, לפעול לגילוי העובדה שרוב העם ורוב הצבא נגד עקירת יהודים מיישוביהם, וזאת על ידי החתמה המונית של התנגדות לתכנית זו וסירוב להשתתף באיסור זה.

אין צריך לומר שאין בדברי שום היתר לפגוע במעשה אקטיבי בחייל, שוטר או איש ציבור. מי שיעשה זאת הוא יזיק למאבק נגד העקירה.

ובעזרת ד' נמשיך בדרך גאולה עד לגאולתינו השלמה שאנו תפילה שתהיה במהרה בקרוב.


^ 1 ארץ צבי עמוד י"ט
^ 2 ארץ צבי עמוד כ"ו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il