בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • פרה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

לאה בת רחמה

פרה אדומה ושאיפת עם ישראל

עניין פרה אדומה עמוק מאד; גם שאיפת עם ישראל היום, אינה שאיפה לאומית מצומצמת, אלא שאיפה של עומק החודר אל השורש; זה עניינה של שאיפת הגאולה של עם ישראל; זה ענינו של משיח שענינו לתקן את העולם כולו מהיסוד.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

י"ט אדר תשנ"ח
2 דק' קריאה
חכמינו ז"ל תיקנו שבשבת הקרובה נקרא את פרשת פרה אדומה. פרשה זו עוסקת בדרכי הטהרה מטומאת מת. והנה חכמים אומרים שפרה אדומה מכפרת. זאת אומרת שפרה אדומה לא רק מטהרת מטומאת מת, אלא גם מכפרת. ואולם צריך להבין על מה פרה אדומה מכפרת, שכן הנטמא על-ידי מת אינו חוטא ולמה צריך כפרה? וכדי לעמוד על ענינה העמוק של הכפרה שיש על-ידי פרה אדומה, הננו נזקקים להידרש לדבריו של מרן הרב בספר "אורות", 'ישראל ותחיתו' פרק י.

תחילה נקדים, היה מי שהציב מטרה שיש בה אתגר לשאוף למזרח תיכון חדש שהשלום וקידמה שורים בו. היופי שבמטרה הזו הוא שיש בה לא רק שאיפה פרטית לאומית אלא שאיפה רחבה יותר, רב לאומית אזורית. אבל באמת לאנשי האמונה המטרה הזו אינה רחבה, כי שאיפת עם ישראל הרבה יותר גדולה. ובלשונו של מרן הרב: כנסת ישראל שואפת לתיקון עולם בכל מילואו. הווה אומר, לתקן את המזרח התיכון ואת המזרח הרחוק את המערב ואת הצפון ואת הדרום, את כל העולם כולו, את כל העולמות, את הדור הזה, את הדורות שהיו. זו המגמה וזו השאיפה של כנסת ישראל. לא פחות מזה.

זה גם נרמז בעניינה של פרה אדומה, שאמרו חכמים שיש לה תפקיד של כפרה ולא רק של טהרה. על מה היא מכפרת? על השורש הגורם לטומאה, שכן הגורם לטומאה זה המת, והמוות בא לעולם מפני החטא ואילולי החטא לא היתה מיתה, החיים היו נמשכים לנצח, החטא הראשון שהיה בעולם הביא את המוות וגרם את הטומאה. נמצא, כי התפקיד המטהר של פרה אדומה אינו רק לטהר בדיעבד את הטמאים, אלא לכפר ולתקן את הגורם המקורי לטומאה, את השורש של הנפילה של העולם. פרה אדומה באה לטהר ולהחזיר את העולם למדרגתו המקורית העליונה הנצחית, שיש בה רק טהרה ולא טומאה.

הווה אומר שעניינה של פרה אדומה עמוק מאד. זו שאיפת עם ישראל היום, השואף לבנין האומה ולשיבת הארץ, אין זו שאיפה לאומית מצומצמת, אלא זו שאיפה של עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. להביא רוח חיים חדשה לעולם כולו. לבנות עולם חדש. זה עניינה של שאיפת הגאולה של עם ישראל. זה ענינו של משיח ששמו קדם לעולם וענינו לתקן את העולם כולו מהיסוד מהאור שקדם לעולם בטרם כל נפילה, בטרם כל חטא. אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il