ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

דין שם בשבועה ;">

בית מדרש גמרא נדרים Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (59 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (59 ד')

טז' אייר תשס"ח

דין שם בשבועה


נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
הרב מישאל מכלוף בן אסתר זצ"ל

מקורות:

דף ב' ר"ן ד"ה ושבועות
רמב"ם פ"ב בשבועות ה"ד בהשגת הראב"ד והכסף משנה שם
מחנה אפרים הל' שבועות סימן ג'
רמב"ם פי"ב שבועות הל' ג'
טור יו"ד סימן רל"ז בשם אביו הרא"ש
משנה למלך פ"א נדרים הל' ז'
ירושלמי שבועות פ"ג ה"י
רמב"ם פי"ב שבועות ה"א ושם בהשגות הראב"ד
שלטי הגיבורים פרק שבועת העדות דף טו: (על דפי הרי"ף)
תוס' נדרים ב: ד"ה ומאי שנא
תוס' נדרים טז: ד"ה הא
רמב"ם פ"א שבועות הל' ג' וכסף משנה שם
חידושי הר"י מיג"ש שבועות כא. ד"ה כי אתא רבין

חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il